Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2018 của UBND phường Ngọc Lâm 08/01/2018
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02/2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 08/01/2018
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01 năm 2018 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 02/01/2018
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2018 của UBND nhân dân phường Ngọc Lâm 01/01/2018
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 25/12/2017
52/LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 24/12/2017
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 18/12/2017
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 18/12/2017
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 11/12/2017
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 10/12/2017
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 04/12/2017
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 04/12/2017
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 27/11/2017
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 26/11/2017
Số 47-LT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 20/11/2017
47/LCT-UBND Lịch công tác tuần 47/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 19/11/2017
Số 46-LT/ĐU Lich cong tac tuan 46 cua DU - HDND - UBND - UBMTTQ phuong Ngoc Lam 13/11/2017
46/LCT-UBND Lịch công tác tuần 46/2017 của UBND phường Ngọc Lâm 13/11/2017
Số 45-LT/ĐU Lịch công tác tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể phường 06/11/2017
45/LCT-UBND Lịch công tác tuần 45/2017 của UBND phường 04/11/2017