học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
Ngày đăng 08/06/2018 | 15:06  | Lượt xem: 334

Nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị tại cơ sở. Chú trọng đánh giá việc xây dựng và kiểm soát thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân và việc giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở., Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành kế hoạch Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) tại một số chi, đảng bộ cơ sở năm 2018.

Theo đó, các đơn vị được khảo sát gồm: Đảng bộ các phường: Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn, Sài Đồng; Giang Biên, Phúc Lợi, Đức Giang, Việt Hưng, Phúc Đồng, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy; Chi bộ: Viện kiểm sát nhân dân Quận, Bảo hiểm xã hội Quận, Trạm Thú y Quận; Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Nội dung khảo sát tập trung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cơ sở; Kết quả chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân; Kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; Việc triển khai giám sát của MTTQ và các đoàn thể theo quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Xây dựng mô hình, cách làm hay của đơn vị.

Để cuộc khảo sát được thực hiện đảm bảo chất lượng, đánh giá khách quan việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị tại một số chi, đảng bộ cơ sở, kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai, đề nghị các đơn vị được khảo sát tổng hợp hồ sơ (theo yêu cầu) gửi về Ban Tuyên giáo QU trước ngày 07/6/2018.

Thời gian tiến hành khảo sát trong tháng 6,7/2018 (thời gian cụ thể theo lịch công tác của Ban Thường vụ Quận ủy).

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.