học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kết quả của 2.965 hội viên Hội liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm sau 02 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh !
Ngày đăng 10/04/2018 | 16:15  | Lượt xem: 891

Hội LHPN phường Ngọc Lâm có 33 chi hội với tổng số 2.965 hội viên, trong đó có 29 chi hội tổ dân phố, 4 chi hội đặc thù nên việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa II) của Đảng cũng có nhiều mô hình khác biệt.

       Hội LHPN phường có 33 chi hội với tổng số 2965 hội viên,trong đó có 29 chi hội tổ dân phố, 4 chi hội đặc thù nên việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa II) của Đảng cũng có những mô hình khác biệt.

       Sau 10 năm đánh giá học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03) của Bộ chính trị, trước yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị BCH TW Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hội LHPN phường đã nhận thức đầy đủ, nghiêm túc và sự cần thiết, khách quan, tất yếu cần triển khai thực hiện trong cả hệ thống tổ chức Hội .

Khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2017

       Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên và Đảng uỷ phường, Hội LHPN phường đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong hệ thống Hội với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị cũng được Hội triển khai nghiêm túc, quán triệt đến 100% cán bộ chi, tổ Hội. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt Hội định kỳ. Qua đó, tiếp tục làm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên nữ, hội viên. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

     Hội luôn chú trọng nội dung giáo dục, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng tới chuyển đổi hành vi đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam; tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ (an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội,…). Tuyên truyền  quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng... đã thu hút hơn 5000 lượt hội viên, phụ nữ tham dự. Giúp cho hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ra mắt CLB đọc và làm theo báo Hội 

     Bên cạnh đó, Hội luôn quan tâm đến công tác viết và tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình hoạt động tiêu biểu tích cực trong tất cả hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05... và đăng tải lên cổng TTĐT Quận và Phường. Tiêu biểu có những cá nhân, tập thể như chị Thoa chi hội 13, chị Hạ chi hội 27, chị Hằng chi hội 12, chi hội phụ nữ 20,…. Cán bộ chủ chốt Hội LHPN phường gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng và công khai niêm yết tại phòng làm việc của đồng chí chủ tịch Hội để cán bộ, hội viên và nhân dân tiện theo dõi, đóng góp ý kiến. BCH Hội LHPN phường đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực của cán bộ, hội viên trong chi hội. Xây dựng một số mô hình “Làm theo” trong cán bộ hội viên phụ nữ như mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, sử dụng làn nhựa khi đi chợ, phân loại rác thải là phế liệu tái chế được. Hàng năm thông qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và phụ nữ trong học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên của Hội và các chi hội.Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm: vào dịp sinh hoạt quý IV của năm, mỗi chị em ủng hộ 20.000đ từ tiền lợn nhựa cho quỹ từ thiện của phường. Kết quả năm 2016, đạt 54.400.000đ/2720 hội viên. Mô hình phân loại rác thải là phế liệu tái chế được: chi hội 25 và chi hội 15 và 27 là 03 chi hội làm tốt. Triển khai thực hiện năm 2017 thu được tổng số tiền 7.300.000đ; đến tháng 3 năm 2018 thu được tổng số tiền là 2.030.000đ  từ việc bán phế liệu, sử dụng cho các hoạt động tại chi hội.

      Sự đồng lòng, quyết tâm cao được từng hội viên của Hội quyết tâm thực hiện đã tạo đà và sức mạnh làm nên thành tích chung của Hội LHPN phường. Năm 2016, 2017 Hội LHPN phường được Thành Hội và Trung ương Hội LHPN Việt nam khen thưởng. Qua 2 năm có 4 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu được quận Hội khen thưởng và còn nhiều tập thể và cá nhân được phường khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.

Vệ sinh môi trường là công việc thường xuyên của Hội

     Tuy nhiên, ngoài kết quả nổi bật, Hội LHPN phường đã chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện: Trong công tác giám sát về chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chưa sâu. Chưa phát hiện và nhân rộng gương điển hình học tập và làm theo trong các mặt đời sống xã hội...

Đội văn nghệ Hội LHPN phường tham liên hoan tiếng hát dân ca

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, trong những năm tới, Hội LHPN phường cần Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua hàng năm. Triển khai và tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ trong Phường tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Khen thưởng cá nhân làm tốt Chỉ thị 05