học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đoàn thanh niên phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018
Ngày đăng 27/03/2018 | 15:46  | Lượt xem: 1147

Thực hiện Hướng dẫn 23-HD/ĐU ngày 28/02/2018 của Đảng ủy phường về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng"; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018 tới các đồng chí UV BCH Đoàn phường, Bí thư các chi đoàn trực thuộc vào tối ngày 26/3/2018 tại phòng họp III - UBND phường.

       Tại hội nghị, các bạn Đoàn viên thanh niên đã được nghe chuyên đề về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thông qua đĩa DVD do Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên cung cấp.

       Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Việc học tập chuyên đề Hồ Chí Minh 2018 giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu thêm về tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người; vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực; thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ; là tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo.

        Sau học tập, các bạn đoàn viên thanh niên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú về các nội dung chuyên đề, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị