hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 6 tích cực với công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ngày đăng 03/04/2019 | 17:19  | Lượt xem: 125

.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch 156/KH-UBND ngày 20/12/2018 về Tổng điều tra dân phố và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Ngọc Lâm, tổ dân phố số 6 đã phân công cán bộ tổ dân phố làm điều tra viên. Các điều tra viên đã tích cực tham gia các buổi tập huấn tại Phường và quận, đầu tiên các điều tra viên đã trang bị cho mình smartphone có đầy đủ 3G, 4G, giấy, bút, cặp để tham gia điều tra, ngay sau các buổi tập huấn các điều tra viên đã về tổ dân phố cập nhập bảng kê sơ bộ số hộ, số người sinh sống trên địa bàn tổ để nộp về phường, bên cạnh đó tổ dân phố đã đã tích cực tuyền truyền đến các hộ dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dán các pano áp phích tại các bản tin tổ dân phố để tuyên truyền cho nhân dân.

Sau lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào sáng ngày 1/4/2019 tại phường Ngọc Lâm, các điều tra viên tổ dân phố số 6 đã bắt tay ngay vào việc điều tra tại các hộ gia đình.

Bởi các điều tra viên đều nhận thức được Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn, chính vì vậy cần sự hợp tác của các hộ dân, sự vào cuộc của ban lãnh đạo tổ dân phố và đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nhằm phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Tổ dân phố số 6 với 337 hộ gia đình, các điều tra viên đã đến từng nhà để điều tra, cập nhập các thông tin như: họ tên, giới tính, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc, tôn giáo, tình hình đi học hiện nay, trình độ học vấn, trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng biết đọc biết viết, tình trạng hôn nhân, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi…bên cạnh đó các điều tra viên cũng điều tra nắm bắt cập nhập thêm thông tin nhà ở của các hộ như: tình trạng nhà ở hiện tại, qui mô diện tích nhà ở, kết cấu nhà và loại xây dựng chính, năm đưa vào sử dụng…

Tuy nhiên, trong quá trình thu thập dữ liệu, các điều tra viên cũng gặp nhiều khó khăn như: có những gia đình không hợp tác trong công tác điều tra, hộ gia đình toàn các cụ già không nhớ được các chi tiết cụ thể, hộ gia đình nuôi nhiều gia súc nên tiếp cận hộ gia đình rất nguy hiểm, có những hộ đi làm xa không có nhà nhiều ngày, có những hộ gia đình cho thuê nhà…do đó cần sự tâm huyết và nhiệt tình trách nhiệm trong mỗi điều tra viên.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sau 3 ngày điều tra, các điều tra viên tổ dân phố số 6 đã điều tra được 134 hộ gia đình, và dự kiến sau 10 ngày sẽ hoàn thành trước tiến độ công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Quận giao cho Phường.

* Một số hình ảnh:

Tham dự tập huấn tại Quận 

 Tham dự tập huấn tại Phường

Tuyên truyền trên bảng tin tại tổ dân phố 

Điều tra viên điều tra tại từng hộ gia đình 

-------------

Nguồn: Đ/c Nguyễn Tất Hậu- BTCB TDP số 6