hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm triển khai giám sát, nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú
Ngày đăng 01/10/2019 | 14:36  | Lượt xem: 36

Sáng ngày 1/10/2019, tại phòng họp III – cơ quan phường, Ban thường trực (BTT) Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị triển khai việc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp năm 2019 tới 29 trưởng Ban CTMT TDP

Thay mặt BTT, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã triển khai tới các Ban CTMT đầy đủ các nội dung của Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ_BTT ngày 26/4/2018 của BTT Ủy ban MTTQ Thành phố; công văn số 765-CV/QU ngày 6/7/2018 của Quận ủy Long Biên về giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Yêu cầu các Ban CTMT bám sát các nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá của Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT và báo cáo cấp ủy chi bộ để tổ chức thực hiện hiệu quả tại TDP.

Tại hội nghị, các Ban công tác mặt trận đã tiếp nhận toàn bộ các biểu mẫu, phiếu đánh giá, biên bản…để tổ chức triển khai hội nghị. Theo tiến độ, các Ban CTMT tổ chức hội nghị đánh giá sẽ kết thúc trước ngày 18/10/2019 và tổng hợp kết quả theo biểu mẫu gửi về BTT Ủy ban MTTQ phường trước ngày 21/10/2019