hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm: Tổ chức bầu trưởng, phó ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021
Ngày đăng 25/06/2019 | 10:29  | Lượt xem: 81

Ngày 25/6/2019, Ban thường trực UB MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị bầu trưởng, phó Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường,  cùng Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và các thành viên Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Theo kế hoạch, Ban thường trực UB MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường chuẩn bị nhân sự Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2021 sau khi đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2019. Thống nhất số lượng thành viên Ban TTND phường và phân bổ số lượng, hướng dẫn các Ban CTMT liên TDP phối hợp tổ chức các hội nghị bầu thành viên Ban TTND theo Luật Thanh tra. Tại hội nghị liên Ban CTMT TDP và hội nghị tại các TDP có người được giới thiệu ứng cử, các bước tiến hành hiệp thương bầu thành viên Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021 đều đảm bảo đúng quy định, được cử tri các TDP tín nhiệm cao. Kết quả, tại 6 cụm dân cư đã hiệp thương bầu đủ 7 thành viên Ban TTND phường theo kế hoạch.

Các thành viên Ban TTND phường biểu quyết bầu trưởng, phó ban 

Tại hội nghị, các thành viên Ban TTND phường đã nhất trí, thống nhất hiệp thương bầu ông Bùi Văn Tuyến  – PCT Ủy ban MTTQ phường làm trưởng Ban TTND phường và ông Vương Đức Cương - Trưởng Ban CTMT tổ 1 làm phó Ban TTND phường nhiệm kỳ 2019 - 2021.