hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm kiện toàn Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội và chức danh phó chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/11/2019 | 10:28  | Lượt xem: 81

Chiều ngày 08/11/2019, tại phòng họp hội LHPN phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội và chức danh Phó chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thị Việt Hà, Phó chủ tịch Hội LHPN quận;; Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Mai - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN phường chủ trì hội nghị đã thông qua nội dung cuộc họp: Vì điều kiện chuyển công tác và điều kiện gia đình nên đồng chí Nguyễn Linh Chi - Phó chủ tịch Hội LHPN phường đã có đơn xin thôi không tham gia BCH, BTV Hội và Phó chủ tịch Hội. Xác định việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là công việc hết sức quan trọng, căn cứ Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện, Ban chấp hành Hội đã tiến hành các bước giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình, quy định.

Sau khi nghe chỉ đạo, định hướng và đồng chí Chủ tịch Hội thông qua đề án nhân sự đã được BCH Hội LHPN phường giới thiệu đề cử và được sự chỉ đạo của Hội LHPN quận, Đảng ủy phường Ngọc Lâm; hội nghị đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao bầu bổ xung, kiện toàn đồng chí Nguyễn Thanh Trang – Nhân viên chính sách trẻ em UBND phường vào BCH, BTV và chức danh Phó chủ tịch Hội LHPN phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách trên để đề nghị Hội LHPN quận ra quyết định./.

*Hình ảnh hội nghị