hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm: Hoàn thành nhận xét đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp năm 2019
Ngày đăng 23/10/2019 | 15:17  | Lượt xem: 61

Thực hiện Hướng dẫn số 60/HD – MTTQ – BTT ngày 26/4/2018 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội về việc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã triển khai công tác giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú năm 2019 tới 29 Ban CTMT. Để đảm bảo chất lượng, Ban thường trực MTTQ phường đã tổ chức hội nghị quán triệt toàn bộ nội dung các văn bản tổ chức thực hiện tại các Ban CTMT kèm theo các biểu mẫu nhận xét, tổng hợp. Thống nhất tiến độ, thời gian hoàn thành hội nghị nhận xét, đánh giá tại các Ban CTMT. Trên cơ sở danh sách đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú do cấp ủy chi bộ cung cấp, các Ban CTMT đã nghiêm túc triển khai tổ chức các hội nghị, thực hiện theo đúng hướng dẫn của MTTQ Thành phố và tiến độ MTTQ phường đặt ra.

Ban CTMT tổ 24 nhận xét đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Kết quả, tổng số đảng viên được giám sát, nhận xét: 1105. Trong đó, Ban CTMT có số đảng viên 2 chiều đông nhất:  92 người;  Ban CTMT có số đảng viên 2 chiều ít nhất:  15 người. Kết quả giám sát, nhận xét của từng đảng viên được chuyển về cấp ủy chi bộ TDP để làm căn cứ nhận xét đảng viên 2 chiều theo Quy định 76. Ban thường trực  MTTQ phường đã tổng hợp kết quả giám sát, nhận xét từ các Ban CTMT  báo cáo Đảng ủy phường, MTTQ quận theo quy định.