hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

BCH Hội khuyến học chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội khuyến học nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày đăng 17/08/2019 | 10:02  | Lượt xem: 92

Ngày 15/8/2019, tại phòng họp III, Ban chấp hành Hội khuyến học phường Ngọc Lâm đã họp để thống nhất các nội dung để tổ chức Đại hội đại biểu BCH Hội khuyến học nhiệm kỳ 2019-2024.

Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường – Chủ tịch hội khuyến học phường nhiệm kỳ 2014-2019 – Chủ trì cuộc họp, các đồng chí là ủy viên BCH hội khuyến học phường. Nội dung cuộc họp tập trung đánh giá tình hình hoạt động Hội khuyến học phường trong thời gian qua, đề xuất dự kiến đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 thành viên, trong đó có 05 Ủy viên Ban thường vụ; thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và thông qua nội dung tổ chức, ngoài ra phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chấp hành trong việc thực hiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội.

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD_HKH ngày 06/5/2019 của Hội khuyến học quận Long Biên về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các cấp trong quận nhiệm kỳ 2019-2024, Hội khuyến học phường Ngọc Lâm thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 15/9/2019. Đồng thời xác định trong thời gian tới tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, lập thành tích hướng tới Đại hội đại biểu quận Long Biên.