hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị học tập quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng 27/08/2017 | 08:28  | Lượt xem: 192

Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2017 tại nhà văn hóa UBND Phường, Hội cựu chiến binh (CCB) tổ chức Hội nghị học tập quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2017, Công tác đối ngoại của Đảng nhà nước, Tình hình trong nước khu vực và thế giới trong thời gian vừa qua.

        Dự và trực tiếp truyền đạt buổi tuyên truyền thời sự đồng chí Phạm Xuân Thâu- báo cáo viên nguyên phó ban tuyên giáo TW Hội CCB Việt Nam, đồng chí Phạm Đình Thắng chủ tịch hội CCB phường Ngọc Lâm, các đồng chí cán bộ hội viên CCB, hội viên các Câu lạc bộ Cựu quân nhân đến dự buổi  học tập quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tình hình kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm 2017, Tình hình trong nước khu vực và thế giới          Tại hội nghị cán bộ hội viên được nghe báo cáo viên trình bày kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 5đến 10/5/2017, Ban chấp hành Trung ương (BCHTU) đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận cho ý kiến về Đề án " hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Định hướng XHCN" Đề án " tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" Đề án Tổng kết 15 năm 2002-2017) Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTU  Đảng  khóa IX  " về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban bí thư năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát , kỷ luật Đảng năm 2016cuả Ban kiểm tra TW, và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.BCHTU Đảng đã quyết định thông qua nội dung cơ bản các văn kiện trình BCHTU Đảng.Tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng những tháng đầu năm2017, quan hệ đối ngoại Việt Nam –Trung Quốc chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam , Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược hợp tác toàn diện hướng tới tương lai Việt Nam Trung Quốc. Quan hệ đối ngoại Việt Nam – Hoa kỳ chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam , Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, quan hệ đối tác chiến lược hợp tác hướng tới tương lai Việt Nam Hoa Kỳ.Trong buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng thống cũng đã gia thông báo quyết định việc nước này dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đồng thời tập trung thảo luận những vấn đề nhằm tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh ... cùng các vấn đề khu vực và thế giới.

        Thông qua buổi tuyên truyền thời sự giúp cho cán bộ hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, nắm được tình hình thời sự trong nước và Quốc tế, nâng cao nhận thức sự hiểu biết, là nguồn động lực thúc đẩy hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu- báo cáo viên nguyên phó ban tuyên giáo TW Hội CCB Việt Nam

Hội viên hội cựu chiến binh nghe thời sự