hoạt động khối chính quyền

Đoàn thanh tra quận Long Biên thanh tra phường Ngọc Lâm về công tác Quốc phòng quân sự địa phương
Ngày đăng 30/10/2019 | 15:00  | Lượt xem: 257

Chiều ngày 29/10/2019, Đoàn thanh tra quận Long Biên thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm trong công tác thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Quốc phòng quân sự tại địa phương.

Dự buổi thanh tra có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Chánh thanh tra nhà nước quận, trưởng đoàn; đồng chí Vũ Thanh Quang – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận, phó đoàn, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra. Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Phạm Nam Giang– Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường. Tham gia buổi thanh tra có các bộ phận chuyên môn có liên quan và trung đội DQCĐ phường.

Thay mặt cho đoàn Thanh tra quận, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Chánh Thanh tra nhà nước quận Long Biên thông báo mục đích buổi Thanh tra, phương pháp Thanh tra, phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn Thanh tra, những nội dung công việc cần Thanh tra; hồ sơ, hệ thống sổ sách, giấy tờ có liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương của phường Ngọc Lâm phục vụ cho đoàn thanh tra.

Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác Quân sự Quốc phòng địa phương của phường Ngọc Lâm giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019.

Đoàn thanh tra quận tiến hành thanh tra trên tất tả các lĩnh vực liên quan tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đối với công tác quốc phòng quân sự địa phương; kiểm tra Trung đội dân quân cơ động thực hành làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở cơ quan; kiểm tra nhận thức chính trị của các đồng chí dân quân; kết quả tham mưu thực hiện công tác quốc phòng, quân sự của Ban chỉ huy quân sự phường, công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng và nhà nước liên quan đến công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác bảo đảm tài chính cũng như thanh quyết toán chi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Đoàn thanh tra kiểm tra điều lệnh, đội ngũ trung đội dân quân cơ động phường
Đoàn thanh tra kiểm tra biên chế, điều lệnh với trung đội dân quân cơ động phường

Qua kết quả Thanh tra, đồng chí trưởng đoàn đánh giá đồng chí Chủ tịch UBND phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt phường Ngọc Lâm trong việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương; thực hiện tốt việc quán triệt văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; thực hiện tốt công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại như việc lưu trữ hồ sơ chưa hợp lý, chưa bổ sung đầy đủ thông tin sổ đăng ký quân nhân dự bị. Yêu cầu phường Ngọc Lâm tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sư, quốc phòng địa phương trong thời gian tới và những năm tiếp theo./