hoạt động khối chính quyền

Họp xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020 của phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 30/10/2019 | 14:11  | Lượt xem: 249

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 11/10/2019 của UBND phường Ngọc Lâm về việc sơ tuyển nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2019 tại phòng họp 3 - UBND phường. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức cuộc họp mở rộng “Xét duyệt chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn NVQS năm 2020.

Dự cuộc họp và chỉ đạo có đồng chí Thượng tá Vũ Thanh Quang– Chỉ huytrưởng– Ban CHQS quận Long Biên, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí trợ lý tuyển quân - Ban CHQS quận cùng đông đủ các thành viên trong Hội đồng NVQS của phường và các ông, bà tổ trưởng 29 Tổ dân phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường triển khai tới hội nghị các nội dung, văn bản quy định, Kế hoạch về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Phạm Nam Giang – Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã thay mặt cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông qua danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020; đồng thời hướng dẫn, triển khai công tác xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

​  Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường phường triển khai các văn bản quy định việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường phường triển khai các văn bản quy định
việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Qua xét tuyển bước đầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cũng đã xem xét, giải quyết và tổng hợp kết quả có 133 nam thanh niên đạt tiêu chuẩn gọi khám sơ tuyển NVQS, 634 nam thanh niên thuộc diện tạm hoãn NVQS. Hội đồng NVQS đã thống nhất danh sách nguồn thanh niên chuẩn bị cho công tác khám sơ tuyển sức khỏe, giúp cho công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ 2020 đạt chỉ tiêu trên giao./.