hoạt động khối chính quyền

Ban KTXH và Ban pháp chế - HĐND phường Ngọc Lâm phối hợp tổ chức giao ban quý 3/2019
Ngày đăng 03/10/2019 | 15:14  | Lượt xem: 17

Chiều ngày 3/10/2019, Ban KTXH và Ban pháp chế - HĐND phường Ngọc Lâm đã phối hợp tổ chức giao ban quý 3/2019, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2019.

Với các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong quý 3/2019, các thành viên hai Ban KTXH và pháp chế đã nghiêm túc thực hiện các nội dung, kế hoạch khảo sát của Thường trực HĐND phường; tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát, khảo sát về TTĐT, TTXD, VSMT do thường trực HĐND phường tổ chức. Chủ động nắm bắt tình hình tại đơn vị bầu cử; khảo sát thường xuyên công tác VSMT trên địa bàn. Giám sát thường xuyên công tác tiếp dân của các đại biểu HĐND và công tác giải quyết đơn thư đối với UBND phường và giám sát các lĩnh vực theo nhiệm vụ của từng ban...

Các thành viên hai ban đã thảo luận những kết quả đạt được trong quý 3 và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4/2019. Tập trung thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nội dung khảo sát, giám sát thường xuyên về công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn, các vấn đề ASXH, PCCC…