hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 9 năm 2019
Ngày đăng 28/09/2019 | 10:30  | Lượt xem: 8

Trong ngày 28/9/2019, tại phòng họp II, phòng tiếp dân UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối KTĐT và khối VHXH tháng 9 năm 2019

Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 9, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 10. 2 đồng chí PCT đã đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc của từng đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch, chương trình công tác tháng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tác phong, lề lối làm việc. Theo đó, trong tháng 9 còn một số tồn tại hạn chế như: phần mềm quản lý trẻ em còn chưa cập nhập, vẫn còn một số văn bản chưa đăng tải trên phần mềm, chưa chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Ngày Hội khuyến học của phường, tiến độ bình xét gia đình văn hóa còn chậm, rà soát hộ nghèo cận nghèo còn chưa xong, việc rà soát các chỉ số cải cách hành chình còn chậm, chưa tham gia tích cực trong công tác tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần, việc sắp xếp bàn làm việc chưa gọn gàng, thực hiện nội qui cơ quan trong đôi lúc chưa tốt. Tiếp đến, hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, song song với việc đánh giá, 2 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2019. Các đồng chí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cần tập trung cao độ nghiên cứu các kế hoạch, bám sát tiến độ kế hoạch, thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 23 đồng chí được đánh giá, trong đó 20 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.