hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 8 năm 2019
Ngày đăng 29/08/2019 | 15:52  | Lượt xem: 65

Trong sáng ngày 27/08/2019, tại phòng họp III, phòng tiếp dân, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối VHXH và khối KTĐT tháng 8 năm 2019

Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 9. Theo đó, trong tháng 8 còn một số tồn tại hạn chế như: vẫn còn văn bản chưa đăng tải trên phần mềm, một số cán bộ thực hiện chưa tốt nội qui cơ quan, còn văn bản chậm muộn…, bên cạnh đó, còn có cán bộ được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 8 vì tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ quận Long Biên năm 2019 đạt giải Nhất toàn đoàn. Tiếp đến, hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, tiếp thu các ý kiến của 2 đồng chí PCT, các cán bộ công chức, lao động hợp đồng đã trao đổi và xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 9/2018 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ các cấp giao.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 23 đồng chí được đánh giá, trong đó 1 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.

Cán bộ công chức dự đánh giá