Giới thiệu chung

Thị Trấn Gia Lâm - Phường Ngọc Lâm - 55 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng 01/11/2016 | 03:29  | Lượt xem: 533
.

Phường Ngọc Lâm - Con người và truyền thống

Ngày đăng 03/09/2015 | 03:20  | Lượt xem: 1501
Thị trấn Gia Lâm xưa (thuộc huyện Gia Lâm), nay là phường Ngọc Lâm (thuộc quận Long Biên)