Danh sách khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
195/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2013 - 2015 10/06/2015
96/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2014 của UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/04/2015
77/QĐ-UBND Quyết định về khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2011-2015 trong thực hiện CT 03 của BTC 16/03/2015
73/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015 13/03/2015
24/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2014 23/01/2015
14/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong công tác chính quyền năm 2014 14/01/2015
09/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ năm 2014 12/01/2015
07/QĐ-UBND Quyết định tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội phụ nữ năm 2014 09/01/2015
06/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội NCT phường Ngọc Lâm năm 2014 07/01/2015
21/2010/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/05/2010
Hiển thị 21 - 30 trong 30 kết quả.