Danh sách khen thưởng

Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2017 10/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 02/01/2018
557/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Ngọc Lâm năm 2017 25/12/2017
552/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - phường Ngọc Lâm năm 2017 15/12/2017
540/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
539/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
538/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017 12/12/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" phường Ngọc Lâm năm 2017 20/11/2017
25/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Công Đoàn phường Ngọc Lâm 29/01/2016
35/UBND-VP V/v đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 01/2016 28/01/2016
19/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "người tốt, việc tốt" phường Ngọc Lâm năm 2015 23/01/2016
18/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2015 23/01/2016
11/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2015 14/01/2016
03/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2015 phường Ngọc Lâm 07/01/2016
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Lâm năm 2015 05/01/2016
486/QĐ-UBND QĐ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội cựu chiến binh phường Ngọc Lâm năm 2015 30/11/2015
464/QĐ-UBND Quyết định về việc biển dương và thưởng các cá nhân được kỷ niệm chương trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận tại phường và tổ dân phố nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam 16/11/2015
402/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi cắm tỉa hoa nghệ thuật dân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
367/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu nhân đạo phường Ngọc Lâm, giai đoạn 2013 - 2015 11/09/2015
392/UBND-VP V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện 24/08/2015
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.