công tác đảng

Đoàn kiểm tra công vụ Quận ủy Long Biên kiểm tra công vụ đối với Đảng ủy phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 13/09/2019 | 17:53  | Lượt xem: 42

Chiều ngày 11/9/2019 Đoàn kiểm tra công vụ Quận ủy Long Biên về kiểm tra công vụ đối với Đảng ủy phường Ngọc Lâm

Dự và chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Đặng Thị Ánh Nguyệt – Phó chánh văn phòng Quận ủy Long Biên làm trưởng đoàn cùng các đồng chí là chuyên viên ban tổ chức, chuyên viên UBKT, Chuyên viên văn phòng quận ủy. Tại buổi kiểm tra các đồng chí phụ trách chuyên môn của từng phòng ban và các bộ phận giúp việc Đảng ủy đã cũng cấp các hồ sơ tài liệu liên quan khi được đoàn kiểm tra yêu cầu.

Sau khi nghe báo cáo và 3 ý kiến của các đồng chí trong buổi kiểm tra, các ý kiến đánh giá góp ý của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, đồng chí Đặng Thị Ánh Nguyệt – Phó chánh văn phòng Quận ủy Long Biên kết luận: Đảng ủy phường đã chuẩn bị công tác kiểm tra đầy dủ, chu đáo đúng quy định. Trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Đảng ủy và các bộ phận giúp việc Đảng ủy  đã chủ động và xây dựng kế hoạch hoạt đông phù hợp thực tế, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng nguyên tắc. Bám sát sự chỉ đạo của quận triển khai thực hiện mở hệ thống hồ sơ  bài bản, khoa học. Bên cạnh đó đồng chí chỉ ra một số tồn tại cần được khắc phục như bổ sung về việc chỉnh lý một số quy trình đã có sự thay đổi và điều chỉnh,…Đại diện Đảng ủy phường đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, BTĐU – Chủ tịch HĐND phường cám ơn đoàn kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm trong các nhiệm vụ và lưu trữ hồ sơ của các đoàn thể bên cạnh đó có những tồn tại đã chỉ ra để phường khắc phục trong thời gian sớm nhất./

*Hình ảnh buổi kiểm tra: