công tác đảng

Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phân công nhiệm vụ
Ngày đăng 13/09/2019 | 14:41  | Lượt xem: 26

 

Chiều ngày 12/9/2019, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng tiểu ban và đầy đủ các thành viên của tiểu ban tham dự.

Căn cứ theo nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chỉ đạo đánh giá thổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020, các kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Quận ủy; chuẩn bị báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đại hội và các văn kiện khác trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII và trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của các thành viên, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí. Các nhiệm vụ được thống nhất cụ thể theo từng lĩnh vực, không chồng chéo, rõ người, rõ trách nhiệm. Đồng thời đồng chí trưởng tiểu ban cũng thông qua dự thảo tiến độ xây dựng các văn kiện đại hội…Theo tiến độ, các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Lâm lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ cơ bản được hoàn thiện trước tháng 2/2020 để chuyển đến đại hội các chi bộ trực thuộc đóng góp ý kiến.