công tác đảng

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn quận Long Biên năm 2019!
Ngày đăng 14/05/2019 | 15:30  | Lượt xem: 74

Ngày 14/5/2019, Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương và các giải pháp đảm bảo ATGT trên địa bàn quận Long Biên năm 2019

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lâm – Phó trưởng ban tuyên giao Quận ủy Long Biên. Hội nghị được tổ chức cả ngày 14/5/2019 cho toàn thể các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường. Cán bộ công chức, lao động hợp đồng cơ quan phường. Các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng cựu chiến binh, chi hội trưởng phụ nữ, bí thư chi đoàn các tổ dân phố và đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Đồng chi Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt các nội dung như: Thực trạng về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận trong thời gian gần nhất. Quán triệt Chỉ thị số 18-CT/QU, ngày 09/01/2019 của Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông”. Triển khai kế hoạch số 16/KH-BATGT, ngày 26/4/2019 của UBND quận về “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn quận năm 2019”. Triển khai kế hoạch số 147/KH-BATGT, ngày 26/4/2019 của Ban an toàn giao thông quận về “Tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2019”. Triển khai hướng dẫn số 35/HD-ĐU, ngày 11/3/2019  của đảng ủy phường Ngọc Lâm về việc “hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2019”.

Thông qua hội nghị này nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phường và tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về chủ trương và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên bàn quận tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành, của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong thức hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông./.

*Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - QUV, BTĐU, CTHĐND phường trực tiếp làm báo cáo viên
Toàn cảnh hội nghị