công tác đảng

Chi bộ cơ quan phường Ngọc Lâm tổ chức kiểm điểm tập thể và đảng viên chi bộ năm 2018
Ngày đăng 12/12/2018 | 14:40  | Lượt xem: 610

Thực hiện Kế hoạch số 178-KH/ĐU ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy phường Ngọc Lâm về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng  hằng năm đôi với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018, Chi bộ cơ quan phường Ngọc Lâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm tập thể cấp ủy chi bộ và đảng viên năm 2018 vào ngày 10/12 tại phòng họp III - UBND phường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Bí thư chi bộ cùng sự có mặt của 23/27 đồng chí Đảng viên chi bộ.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - Phó bí thư chi bộ đã thông qua bản kiểm điểm của ban chi ủy chi bộ cơ quan năm 2018, qua đó kiểm điểm công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong năm 2018. Tập thể ban Chi ủy đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể. Trong sinh hoạt Đảng luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình, làm tốt công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên qua đó tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và sự phối hợp hiệu quả giữa các cán bộ chuyên môn với các ngành, đoàn thể. Qua kết quả thi đua theo từng lĩnh vực năm 2018, gắn với nhiệm vụ của đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện về tổng thể từng lĩnh vực đã được cấp trên ghi nhận, nhiều lĩnh vực được xếp thứ hạng và đánh giá cao.

Tại hội nghị, Chi bộ cơ quan phường đã nghiêm túc tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại 26 Đảng viên đủ điều kiện xếp loại. Phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, lần lượt các đồng chí đảng viên đã tự kiểm điểm và được các đảng viên trong chi bộ thẳng thắn đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm. Các ý kiến đóng góp đã nêu ra cụ thể các ưu điểm, hạn chế của từng đảng viên trong chi bộ.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đánh giá chất lượng đảng viên chi bộ, kết quả 25 đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ do hạn chế về năng lực trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, đồng chí Phạm Nam Giang là đảng viên được chi bộ bầu chọn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trên cơ sở kết quả công tác và thành tích của chi bộ đạt được trong năm vừa qua, chi bộ cơ quan đã tự chấm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2018 đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiến hành hoàn thiện hồ sơ gửi về cấp trên theo đúng thời gian quy định.

Có thể nói chuyên đề kiểm điểm đảng viên của chi bộ đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng cho chi bộ và cá nhân từng đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng  của tổ chức cơ sở đảng và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên.

Một số hình ảnh

Đ/c Nguyễn Thế Tuấn - Phó Bí thư chi bộ thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cơ quan

Các đồng chí đảng viên chi bộ bỏ phiếu tự đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên chi bộ

Toàn cảnh hội nghị