CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018
20/BC-UBND Kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất trên địa bàn phường Ngọc Lâm 21/02/2018
19/BC-UBND Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 02/2018 21/02/2018
40/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1/2018 07/02/2018
39/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường năm 2017 07/02/2018
39/TB-UBND Tạm dừng hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Lê Quang Hiển 05/02/2018
53/UBND-TCKT Điều chỉnh tiểu mục ngân sách nhà nước 05/02/2018
52/UBND-TCKT Chốt sổ BHXH cho người lao động 03/02/2018
46/UBND-TCKT Phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 01/2018 30/01/2018
Dang ki thi dua Đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018 29/01/2018
27/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2017 25/01/2018
03/KH-UBND Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2018, hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận Long Biên 23/01/2018
23/TB-UBND Về việc công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 23/01/2018
02/UBND-TĐKT Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018 21/01/2018
BC T1 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 01/2018 18/01/2018
19/UBND-TCKT Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động 11/01/2018
20/UBND-QLĐT Về việc đề xuất bó gọn hệ thống dây cáp điện viễn thông không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị 11/01/2018
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2017 10/01/2018
17/UBND-TCKT Cấp lại thẻ BHYT cho cán bô phường Ngọc Lâm 09/01/2018