CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 15/01/2019
18/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" Phường Ngọc Lâm năm 2018 14/01/2019
17/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 10/01/2019
16/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2018 10/01/2019
01/KH-TĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 02/01/2019
498/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 11/2018 27/11/2018
113/VP-HĐND Gửi báo cáo kê khai tài sản thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND phường 15/11/2018
235/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 01/11/2018
10/HĐTĐKT Công văn đề nghị HĐTĐ khen thưởng Quận xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018 30/10/2018
446/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 10/2018 26/10/2018
212/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tháng 10 năm 2018 19/10/2018
08/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ANQP năm 2018-phường Ngọc Lâm 19/10/2018
06/HĐTTĐKT Tự chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm 2018 16/10/2018
108/QĐ-UBND Thành lập đoàn giám sát công tác thu ngân sách tập trung vào thuế ngoài quốc doanh, thuế phi nông nghiệp trên địa bàn phường 9 tháng 15/10/2018
394/UBND-VP Công văn đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 9 năm 2018 27/09/2018
189/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến NT-VT tháng 9 năm 2018 19/09/2018
107/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 9 tháng đầu năm 2018 nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 08/09/2018
325/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2018 28/08/2018
183/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2018 18/08/2018
168/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 8 năm 2018 17/08/2018