CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
335/BC-UBND Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 30/12/2017
198/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng phường Ngọc Lâm năm 2018 29/12/2017
526/UBND-QLĐT Về việc đề xuất nạo vét hệ thống thoát nước năm 2018 27/12/2017
525/UBND-QLĐT Về việc đề xuất bó gọn hệ thống dây cáp điện viễn thông không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị 27/12/2017
557/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Ngọc Lâm năm 2017 25/12/2017
194/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 52 25/12/2017
523/UBND-ĐCXD công văn về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Là tại địa chỉ số 12 ngõ 124 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm 23/12/2017
329/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác rà soát các quỹ đất công ích, đất công do UBND phường quản lý trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 22/12/2017
192/KH-UBND Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018 22/12/2017
327/BC-UBND Thành tích tặng thưởng đối với tập thể UBND phường Ngọc Lâm trong thực hiện Đề án “ Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2017 20/12/2017
516/UBND-ĐCXD Công văn về việc cử cán bộ tham tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến việc sử dụng đất tại Khu đất giãn dân Ao Cẩm Nhật, phường Ngọc Lâm 19/12/2017
645/TB-UBND Thông báo công khai các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 19/12/2017
BC 326 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 12/2017 19/12/2017
326/BC-UBND Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 12/2017 19/12/2017
325/BC-UBND Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 511/TB-UBND ngày 06/12/2017 của UBND quận Long Biên 19/12/2017
552/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi - phường Ngọc Lâm năm 2017 15/12/2017
507/UBND-ĐCXD Về việc cung cấp thông tin biến động đối với các thửa đất nằm trong chỉ giới GPMB đường 40m trên địa bàn phường Ngọc Lâm 15/12/2017
508/UBND-QLĐT V/v rà soát hệ thống dây cáp điện, viễn thông không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị. 15/12/2017
546/QĐ-UBND Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hộ ông Quyết 15/12/2017
545/QĐ-UBND Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hộ bà Hoa 15/12/2017