CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
53/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 1 năm 2019 27/02/2019
37/BC-UBND BC gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 2 năm 2019 19/02/2019
125/KH-HĐND Thực hiện chủ đề công tác năm 2019 hành động vì một long biên xanh, sạch đẹp văn minh 15/02/2019
BC T1 BC kết quả xử lý các điểm vi phạm TTĐT các tuần 01, 02, 03, 04, 05 (tháng 01/2019) 31/01/2019
47/UBND-VP Công văn đề nghị Quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và trả KQTTHC tháng 1/2019 29/01/2019
542/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 12/2018 25/01/2019
03/UBND-TĐKT Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019 21/01/2019
02/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án "Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2019 15/01/2019
18/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cá cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" Phường Ngọc Lâm năm 2018 14/01/2019
17/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 10/01/2019
16/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2018 10/01/2019
01/KH-TĐKT Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, NT-VT trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 02/01/2019
498/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 11/2018 27/11/2018
113/VP-HĐND Gửi báo cáo kê khai tài sản thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND phường 15/11/2018
235/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 01/11/2018
10/HĐTĐKT Công văn đề nghị HĐTĐ khen thưởng Quận xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018 30/10/2018
446/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 10/2018 26/10/2018
212/BC-UBND Báo cáo gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tháng 10 năm 2018 19/10/2018
08/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ANQP năm 2018-phường Ngọc Lâm 19/10/2018
06/HĐTTĐKT Tự chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm 2018 16/10/2018