CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
19/UBND-TCKT Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động 11/01/2018
20/UBND-QLĐT Về việc đề xuất bó gọn hệ thống dây cáp điện viễn thông không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan đô thị 11/01/2018
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm năm 2017 10/01/2018
17/UBND-TCKT Cấp lại thẻ BHYT cho cán bô phường Ngọc Lâm 09/01/2018
08/KH-UBND Kế hoạch thu ngân sách năm 2018 09/01/2018
11/TB-UBND Các địa điểm sắp xếp chợ hoa Tết năm 2018 trên địa bàn phường Ngọc Lâm 09/01/2018
07/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 02/2018 09/01/2018
02/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 02/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 08/01/2018
1/PA-UBND Phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng tham gia công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường năm 2018 05/01/2018
9/UBND-QLĐT Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. 05/01/2018
4/BC-UBND Về việc giải quyết đơn của nhân dân 330 NL 05/01/2018
06/UBND-TCKT Rà soát tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2017 04/01/2018
05/UBND-TCKT hanh toán tiền % thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 04/01/2018
01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018" 02/01/2018
01/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 02/01/2018
03/KH-UBND Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn phường 02/01/2018
03/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc khu giãn dân Ao Cẩm Nhật trên địa bàn phường Ngọc Lâm, quận Long BIên, Hà Nội 02/01/2018
01/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSD đất, công tác BVMT - VSMT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 trên địa bàn phường Ngọc Lâm 02/01/2018
02/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tháng 1/2018 02/01/2018
01/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 01 02/01/2018