CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
134/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước trong và sau kỳ họp thư VII- HĐND phường 06/05/2019
133/QĐ-HĐND quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 06/05/2019
162/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 4/2019 25/04/2019
BC T4 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 14, 15, 16, 17 (Tháng 04/2019) 25/04/2019
58/BC-UBND Báo cáo tổng hợp gương điển hình tiên tiến, người tốt-việc tốt tháng 4 năm 2019 19/04/2019
93/TB-UBND Thông báo về việc tham gia phiên giao dịch việc làm Quận Long Biên năm 2019 18/04/2019
135/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý tài sản công đối với các nhà văn hóa tổ dân phố và cơ sở giáo dục 14/04/2019
124/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 3/2019 28/03/2019
BC T3 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 10, 11, 12, 13 (Tháng 03/2019) 28/03/2019
131/BC-HĐND báo cáo kết quả thực hiện quý I nhiệm vụ trong tâm công tác quý II 22/03/2019
69/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 2/2019 19/03/2019
32/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiến tiến NTVT trong phong trào thi đua tháng 3 năm 2019 18/03/2019
68/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 18/03/2019
04/'KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 10/03/2019
129/KH-HĐND Thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, trên địa bàn phường 3 tháng đầu năm 09/03/2019
126/KH-HĐND Thực hiện hủ đè công tác năm 2019 hành động vì một long biên xanh sạch đẹp 09/03/2019
128/KH-HĐND kế hoạch giám sát quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa và các cơ sở giáo dục 28/02/2019
127/QĐ-HĐND quyết định giám sát quản lý tài sản công đối với nhà văn hóa và các cơ sở giáo dục 28/02/2019
BC T2 BC kết quả xử lý các vi phạm về TTĐT các tuần 06, 07, 08, 09 (Tháng 02/2019) 28/02/2019
78/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC phường tháng 1/2019 27/02/2019