CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
72/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 12 19/03/2018
63/TB-UBND Thông báo về thời gian địa điểm tổ chức và đăng ký vận động viên tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 13/03/2018
61/QĐ-UBND quyết định về việc khen thưởng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải chạy báo Hà Nội mới vì hòa bình lần thứ 45 13/03/2018
60/QĐ-UBND quyết định về việc thành lập ban tổ chức hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kiểm tra giải chạy báo Hà nội mới vì hòa bình lần thứ 45 năm 2018 13/03/2018
71/KH-UBND kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng giải chạy báo HNM vì hòa bình lần thứ 45 năm 2018 12/03/2018
58/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Ngọc Lâm 12/03/2018
70/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 11 12/03/2018
56/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả hội NCT bầu bổ sung BCH 09/03/2018
69/UBND-TCKT Báo giảm lao động 08/03/2018
69/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2018 08/03/2018
70/UBND-TCKT Rà soát, đối chiếu số nợ đọng thuế sử dụng đất PNN đến ngày 31/12/2017 08/03/2018
66/KH-UBND KH tiêm vacxin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo năm 2018 06/03/2018
65/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 10 05/03/2018
55/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban ban chỉ đạo CNTT đánh giá kết quả tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 03/03/2018
25/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 1 năm 2018 02/03/2018
34/TB-UBND Về việc nhu cầu rút tiền mặt 02/03/2018
64/KH-UBND Kế hoạch công tác tuyên truyền trên ĐTT tháng 3 02/03/2018
63/KH-UBND kế hoạch hoạt động tuyên truyền trên ĐTT năm 2018 02/03/2018
63/UBND-ĐCXD Đề nghị trích đo bản đồ đối với các trường hợp thuộc sở hữu nhà nước chưa được cấp GCNQSD đất 02/03/2018
21/TB-UBND Về việc nộp tiền thuê mặt bằng tại khu bờ sông tổ 27 02/03/2018