CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
426/UBND-ĐC về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý đối với lĩnh vực đất đai và tài nguyên trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 12/10/2017
567/TB-UBND Về việc niêm yết công khai văn bản giải quyết toofnt ại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB đối với 02 hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Chỉnh trang tuyến đường Ngọc Lâm 11/10/2017
424/UBND-ĐC về việc báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 trên địa bàn phường Ngọc Lâm 11/10/2017
563/TB-UBND TB về việc thực hiện các quy định trong việc quản lý chó, mèo nuôi trên địabàn phường Ngọc Lâm 10/10/2017
418/UBND-QLĐT Về việc rà soát, đề xuất bổ sung, sửa chữa thay thế hệ thống giao thông trên địa bàn phường 10/10/2017
561/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp giao ban công tác QLĐT-TTXD-VSMT tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 10/10/2017
416/UBND-ĐC Về việc rà soát các trường hợp đặt lồng sắt bao che ban công gây khó khăn trong công tác chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ trên địa bàn phường Ngọc Lâm 10/10/2017
559/TB-UBND V/v hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất 09/10/2017
163/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên DTT tuần 41 09/10/2017
558/TB-UBND V/v hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất 06/10/2017
410/UBND-QLĐT Về việc đề nghị cắt tỉa cây xanh trên địa bàn phường 03/10/2017
547/TB-UBND Về việc yêu cầu các hộ gia đình trên địa bàn phường thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định 03/10/2017
409/UBND-QLĐT Về việc đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận Long Biên 03/10/2017
542/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp Hội đồng tư vấn thuế phường tháng 9/2017 27/09/2017
156/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên DTT tuần 39 26/09/2017
243/BC-UBND Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 358/TB-UBND ngày 05/9/2017 của UBND quận Long Biên 25/09/2017
DST9 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 9/2017 25/09/2017
18/UBND-HĐTĐKT Về việc xét chọn người tốt việc tốt cấp phường năm 2017 22/09/2017
152/KH-UBND Tổ chức các hoạt động cho trẻ em nhân dịp Tết trung thu năm 2017 20/09/2017
BC 239 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 9/2017 20/09/2017