CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
262/BC-UBND Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 412/TB-UBND ngày 29/9/2017 của UBND quận Long Biên 19/10/2017
263/BC-UBND Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 10/2017 19/10/2017
439/UBND-QLĐT Về chấm điểm tiêu chí thi đua 6 tháng cuối năm 2017 19/10/2017
443/QĐ-CTUBND Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (270 NL) 19/10/2017
442/QĐ-CTUBND Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (411 NL) 19/10/2017
BC 263 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 10/2017 19/10/2017
21/BC-HĐTĐKT Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 18/10/2017
260/BC-UBND Báo cáo tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 10 năm 2017 của phường Ngọc Lâm 18/10/2017
20/HĐTĐKT Tự chấm điểm và chấm điểm thi đua năm 2017 18/10/2017
437/UBND-ĐC Công văn về việc báo cáo kết quả rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng thu phí BVMT đối với nước thải theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ trên địa bàn phường Ngọc Lâm 18/10/2017
259/BC-UBND báo cáo kết quả rà soát các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn phường Ngọc Lâm được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QK10 có hiệu lực 18/10/2017
435/UBND-QLĐT Về việc đề nghị sửa chữa bó vỉa gốc cây bị hư hỏng trên địa bàn phường 18/10/2017
434/UBND-QLĐT Về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn kêu cứu của các hộ dân đang sinh sống tại ngách 61/47 Nguyễn Sơn 17/10/2017
167/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 42 17/10/2017
432/UBND-QLĐT Về việc yêu cầu công an phường tăng cường tuần tra, xử lý các hàng quán kinh doanh quá giờ quy định 17/10/2017
374/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 16/10/2017
575/TB-UBND Kiêm tra việc thực hiện cá quy định về BVMT đối với Gara ô tô Phú Khang 16/10/2017
574/TB-UBND Kiêm tra việc thực hiện cá quy định về BVMT đối với phòng khám đa khoa GTVT Gia Lâm 16/10/2017
569/TB-UBND Thông báo phân công nhiệm vụ các công chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận địa chính xây dựng phường Ngọc Lâm 12/10/2017
568/TB-UBND Về việc niêm yết công khai GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Tuấn Ngọc 12/10/2017