CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
513/QĐ-UBND Quyết định về việc biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 20/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt-việc tốt" cấp phường năm 2017 20/11/2017
620/TB-UBND Về việc công khai cấp GCNQSD đất của ông Đỗ Ngọc Phượng - tổ 25 20/11/2017
298/BC-UBND Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Ngọc Lâm tháng 11/2017 20/11/2017
621/TB-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông Lê Gia Viễn 20/11/2017
475/UBND-ĐCXD Về việc rà soát các dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng trên địa bàn phường năm 2017 20/11/2017
182/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 47 20/11/2017
BC 296 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 11/2017 20/11/2017
619/TB-UBND Thông báo về việc cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở của ông Chu Tiến Bằng và bà Nguyễn Thị Thành tại số 3/198 Ngọc Lâm 17/11/2017
617/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Lê Văn Dậu 16/11/2017
616/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Bùi Xuân Tiến Lực 16/11/2017
615/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Ngô Tự Lập 16/11/2017
614/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Ngô Chí Tâm 16/11/2017
613/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Đặng Đình Bảo 16/11/2017
612/TB-UBND Thông báo về việc giải tỏa đất do UBND phường quản lý hộ gia đình ông Ngô Tiến Lợi 16/11/2017
290/BC-UBND Báo cáo về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Nguyễn Đình Phóng 14/11/2017
472/UBND-ĐCXD Về việc rà soát thống kê công tác PCCC đối với nhà ở hộ gia đìnhl nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sơ rản xuất kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn phường 14/11/2017
609/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi và kế hoạch tổ chức giải tỏa đất do UBND phường quản lý để thực hiện dự án xây dựng Xây dựng khu Nhà ở tại Ao Trũng 13/11/2017
181/KH-UBND Kế hoạch tổ chức giải tỏa đất do UBND phường quản lý 13/11/2017
180/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 46 13/11/2017