CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
542/QĐ-UBND Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hộ ông Tạp 15/12/2017
506/UBND-ĐCXD Về việc điều chỉnh sai sót địa chỉ thường trú, số CMND, nơi cấp CMNG, nguồn gốc sử dụng đất trên Giấy xác nhận đăng ký đất đai phường Ngọc Lâm 14/12/2017
642/TB-UBND Thông báo về việc hồ sơ TTHC xác nhận đơn đính chính, thu hồi GCN của ông Nguyến Toán Anh - Mã HS NL70148 13/12/2017
540/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Người cao tuổi phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
539/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Lâm năm 2017 12/12/2017
538/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017 12/12/2017
123/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở của ông Phạm Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại địa chỉ số 365 Ngọc Lâm 11/12/2017
122/TTr-UBND Về việc đề nghị cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở của ông Đỗ Ngọc Phượng tại địa chỉ số 18 ngách 399/22 Ngọc Lâm 11/12/2017
125/TTr-UBND Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2018 11/12/2017
124/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh QĐ thu hồi đất của ông Trần Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Chiêu đang sử dụng chung tại số 245 Ngọc Lâm để thực hiện dự án chỉnh trang đường Ngọc Lâm 11/12/2017
189/KH-UBND Kế hoạch 189/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND phường Ngọc Lâm về kiểm tra, rà soát công tác PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư 11/12/2017
641/TB-UBND Về việc nhu cầu rút tiền mặt 11/12/2017
641/TB-UBND Về việc nhu cầu rút tiền mặt 11/12/2017
315/TB-UBND báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 theo TT 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/08/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 11/12/2017
188/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 50 11/12/2017
537/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh dự toán năm 2017 11/12/2017
639/TB-UBND Về việc rà soát, đề nghị nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn phường 11/12/2017
638/TB-UBND Thông báo về việc xác nhận đơn đính chính, thu hồi GCN của ông Cao Minh Phú - Mã hồ sơ NL 69950 09/12/2017
637/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp giao ban công tác QLĐT-TTXD-VSMT tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017 08/12/2017
497/UBND-QLĐT Về việc đề xuất bố trí điểm chợ hoa xuân - Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 08/12/2017