CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
71/KH-UBND kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và hưởng ứng giải chạy báo HNM vì hòa bình lần thứ 45 năm 2018 12/03/2018
58/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo phường Ngọc Lâm 12/03/2018
70/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 11 12/03/2018
56/QĐ-UBND Quyết định công nhận kết quả hội NCT bầu bổ sung BCH 09/03/2018
69/UBND-TCKT Báo giảm lao động 08/03/2018
69/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2018 08/03/2018
70/UBND-TCKT Rà soát, đối chiếu số nợ đọng thuế sử dụng đất PNN đến ngày 31/12/2017 08/03/2018
66/KH-UBND KH tiêm vacxin phòng bệnh Dại cho đàn chó mèo năm 2018 06/03/2018
65/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 10 05/03/2018
55/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban ban chỉ đạo CNTT đánh giá kết quả tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 03/03/2018
25/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách cá nhân kinh doanh và mức thuế phải nộp tháng 1 năm 2018 02/03/2018
34/TB-UBND Về việc nhu cầu rút tiền mặt 02/03/2018
64/KH-UBND Kế hoạch công tác tuyên truyền trên ĐTT tháng 3 02/03/2018
63/KH-UBND kế hoạch hoạt động tuyên truyền trên ĐTT năm 2018 02/03/2018
63/UBND-ĐCXD Đề nghị trích đo bản đồ đối với các trường hợp thuộc sở hữu nhà nước chưa được cấp GCNQSD đất 02/03/2018
21/TB-UBND Về việc nộp tiền thuê mặt bằng tại khu bờ sông tổ 27 02/03/2018
62/UBND-TCKT Phối hợp kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh tháng 02/2018 28/02/2018
59/KH-UBND kế hoạch công tác tuyên truyền trên ĐTT tuần 59 26/02/2018
21/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 2 năm 2018 phường Ngọc Lâm 21/02/2018
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018