CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
432/TB-UBND Về việc triển khai thi công công trình: Cống hóa các tuyến mương 481/1 Ngọc Lâm, mương Hàm Rồng, mương Cẩm Nhật, mương sau Trung tâm văn hóa, phường Ngọc Lâm - quận Long Biên - HN 27/11/2017
295/BC-UBND xác minh thông tin theo đơn thư phản ánh 27/11/2017
471/UBND-TTĐT Về việc đề nghị nạo vét cống ngầm ngách 36 ngõ 66 Ngọc Lâm 27/11/2017
462/QĐ-UBND Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng hộ ông Tuấn 27/11/2017
461/QĐ-UBND Về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị hộ ông Tuấn 27/11/2017
183/KH-UBND kế hoạch tuyên truyền trên ĐTT tuần 48 27/11/2017
631/TB-UBND Thông báo Kết luận họp Hội đồng tư vấn thuế tháng 11/2017 27/11/2017
483/UBND-LĐTBXH Rà soát trẻ em có nhu cầu phẫu thuật và TE có nhu cầu hỗ trợ học bổng 27/11/2017
484/UBND-TCKT Về việc rà soát hợp đồng thực hiện phương án chợ trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 25/11/2017
DST11 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 11/2017 24/11/2017
519/QĐ-UBND Quyết định biểu dương và thưởng các tập thể có thành tích trong công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, phường Ngọc Lâm 23/11/2017
630/TB-UBND Về việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính của bà Phạm Thị Hòa 23/11/2017
229/BC-UBND Kết quả thực hiện thông báo kết luận số 456/TB-UBND ngày 30/10/2017 của UBND quận Long Biên 23/11/2017
629/TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất của ông Phạm Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết 22/11/2017
628/TB-UBND Về việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính của ông Cao Minh Phú 22/11/2017
627/TB-UBND Thông báo về việc mất GCNQSD đất của ông Trần Văn Xuân và bà Trần Thị Nga 22/11/2017
300/BC-UBND báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, lấy ý kiến nhân dân và phương án sắp xếp lại loa truyền thanh phường 22/11/2017
120/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Phúc Thủy và bà Đặng Xuân Lập 22/11/2017
479/UBND-ĐCXD Về việc kiểm tra, rà soát việc cấp GCNQSD đất của bà Hoàng Thị Ngọ tại địa chỉ số 293D Ngọc Lâm 22/11/2017
512/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận các cá nhân đạt danh hiệu "Người tốt, việc tốt" phường Ngọc Lâm năm 2017 20/11/2017