CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
GPXD GPXD các hộ dân tuần 49 tháng 12 năm 2019 07/12/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 11 năm 2019 30/11/2019
BC T11 BC Ket qua xu ly vi pham TTDT cac tuan 44, 45, 46, 47 (Thang 11) 22/11/2019
160/TB-HĐND Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ IX - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 20/11/2019
161/TB-HĐND Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm trước kỳ họp thứ IX 20/11/2019
130/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT, 3 tháng đầu năm 2019 19/11/2019
BC T11 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTXD tháng 11 năm 2019 18/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng các hộ dân tháng 11 năm 2019 18/11/2019
DS T11 Các trường hợp vi phạm TTĐT tháng 11 năm 2019 18/11/2019
BC T11 BC Ket qua kiem tra TTXD cac tuan 43, 44, 45, 46 (T11) 16/11/2019
96/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018 13/11/2019
159/KH-HĐND Kế hoạch giám sát kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
158/QĐ - HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VIII - HĐND phường 11/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
GPXD Giấy phép xây dựng của cá hộ gia đình hiện đang thi công xây dựng tính đến tháng 11 năm 2019 06/11/2019
BC T10 Các trường hợp xử phạt vi phạm TTĐT, ATGT tháng 10 năm 2019 30/10/2019
109/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường năm 2018 nhiệm vụ trọng tậm năm 2019 30/10/2019
174/UBND Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQTTHC tháng 10/2019 28/10/2019
BC T10 BC kết quả xử lý vi phạm TTĐT các tuần 40, 41, 42, 43 (Tháng 10) 25/10/2019
157/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 22/10/2019