CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT 26/03/2020
107/TB-UBND Về việc niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, Long BIên 26/03/2020
103/TB-UBND về việc hoàn thiện thủ tục cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Lần đầu) 25/03/2020
102/UBND-ĐCXD Về việc công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên 25/03/2020
05/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VSMT đối với của hàng dịch vụ ăn uống 405 Ngọc Lâm 11/03/2020
170/KH-HĐND Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020
169/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Ngọc Lâm 05/03/2020
17/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 02 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 19/02/2020
05/UBND-TĐKT Công văn về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 18/02/2020
167/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020 31/01/2020
34/UBND-VP Công văn về việc đề nghị quận khen thưởng cán bộ, công chức bộ phận TN và TKQTTHC tháng 01/2020 21/01/2020
06/BC-UBND Báo cáo về việc tổng hợp bài viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tháng 1 năm 2020 của phường Ngọc Lâm 20/01/2020
04/KH-UBND Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước phường Ngọc Lâm năm 2020 20/01/2020
03/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội lần thứ XXIII của Đảng bộ phường tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp 17/01/2020
02/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phường Ngọc Lâm Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2015-2020 16/01/2020
01/KH-HĐTĐKT Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng" năm 2020 của UBND phường Ngọc Lâm 15/01/2020
08/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và tổ dân phố văn hóa phường Ngọc Lâm 10/01/2020
166/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/01/2020
01/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến" phường Ngọc Lâm năm 2019 02/01/2020
207/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm 25/12/2019