Bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt Chương trình toàn khóa số 03-CTr/QU của Quận ủy.
Ngày đăng 29/10/2019 | 09:42  | Lượt xem: 96

Đảng ủy phường chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm thực hiện kế hoạch đối với từng đơn vị, bộ phận, cá nhân; chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng các nội dung của Chương trình đến cán bộ, Đảng viên, và nhân dân trên địa bàn phường.

Ngay sau khi các chương trình, kế hoạch được ban hành về thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”, UBND phường đã chỉ đạo đài truyền thanh phường biên tập chương trình với các nội dung trọng tâm, tiến độ thực hiện và phát thanh trên hệ thống loa phát thanh phường nhằm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, với thời lượng 2 buổi/tuần, mỗi buổi 15 phút. Phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa gắn trên xe đô thị hàng ngày theo chuyên đề. Đăng tải tin bài trên cổng thông tin điện tử của phường. Tuyên truyền nội dung chương trình, các kế hoạch tại hội nghị đại biểu nhân dân hàng năm trong đó có phối hợp giữa nội dung chương trình 03-CTr/QU. Tuyên truyền trong các cuộc giao ban với các chi bộ, các tổ dân phố quán triệt đến các Đảng viên, nhân dân khu vực.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc, môi trường của Phường đã có sự chuyển biến rõ nét. Các dự án trên địa bàn được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; Nhiều tuyến đường, tuyến ngõ ngách được cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp. Đã hoàn thành cống hóa 5 tuyến mương hở; Phối hợp thực hiện hạ ngầm, bó gọn hệ thống dây dẫn điện, viễn thông 8 tuyến; bó gọn thanh thải hệ thống dây dẫn điện, viễn thông không sử dụng 12 tuyến. Hệ thống chiếu sáng luôn được duy trì đảm bảo. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả, tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến. Đã thành lập 29 tổ tự quản vệ sinh môi trường tại 29 tổ dân phố và thành lập 04 “Câu lạc bộ tình nguyện vì sức khỏe và môi trường”. Sau một thời gian đi vào hoạt động, các câu lạc bộ đã thực sự tạo chuyển biến về nhận thức của người dân và cảnh quan môi trường tại khu công cộng trên địa bàn. Cùng với việc phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc, môi trường. Hệ thống hạ tầng xã hội cũng được quan tâm đầu tư. Tổ chức thực hiện cải tạo nhỏ 03 trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố và Nhà văn hóa phường bằng nguồn vốn ngân sách phường. Phối hợp thực hiện xây mới 02 nhà văn hóa tổ dân phố; cải tạo 01 trường học; cải tạo, nâng cấp 01 chợ dân sinh. Công tác TTXD được kiểm soát: Từ năm 2016 đến nay phát sinh 426 công trình xây dựng, trong đó xây dựng có phép: 426 công trình (không có trường hợp xây dựng không phép. Xử phạt 63 trường hợp xây dựng không che chắn công trình với tổng số tiền 60.25 triệu đồng. Phối hợp với Đội thuế liên phường số 1 tổ chức thu thuế xây dựng 415 trường hợp với số tiền 3.294.200.000 đồngDự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy: Đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 265/265 thửa đất, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công khai 61 phương án, tổ chức 11 đợt bốc thăm tái định cư cho 54 hộ. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được 25 hộ gia đình, 1 ngõ đi chung với số tiền 32,98 tỷ đồng. ...Với nhiều giải pháp triển khai trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn Minh” được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn phường, được nhân dân trên địa bàn đồng tình thực hiện.

Bước vào Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII- NK 2020- 2025, tuy còn những hạn chế nhất định nhưng trong thời gian tới với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy phường mong muốn được Quận đánh giá và công nhận: Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019. 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào 03