Bài viết chuyên sâu

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến hoc lần thứ III- phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 23/09/2019 | 18:19  | Lượt xem: 49

Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu BCH Hội khuyến học phường Ngọc Lâm lần thứ IV, Hội khuyến học phường đã thực hiện tổng kết công tác xây dựng Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ 2014-2019, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, qua đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học phường Ngọc Lâm được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Khuyến học quận Long Biên; sự quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, UBND phường, vì vậy phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, hệ thống tổ chức của Hội được kiện toàn, củng cố và lan tỏa khắp các tổ dân phố, thúc đầy phong trào học tập trên toàn phường, qua đó thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội BCH khóa III, kết quả dược thể hiện cụ thể như sau:

Công tác tuyên truyền tập trung tuyên truyền cho các hội viên và nhân dân các chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013;…Bên cạnh đó, Hội khuyến học phường đã phối hợp với Đài truyền thanh xây dựng chuyên mục về giáo dục – đào tạo, khuyến học – khuyến tài. Đặc biết, tập trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm nhân dịp tổng kết công tác khuyến học, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Với phương châm “hướng mạnh về hoạt động cơ sở”, việc phát triển các chi hội và hội viên khuyến học được đặc biệt quan tâm trong công tác tổ chức của hội. Tính đến tháng 8/2019, Hội khuyến học phường có 33 hội viên với 5213 hội viên, đạt 25, 42% tổng số dân toàn phường, tăng 8,92% so với năm 2014. Trong đó, một số chi hội làm tốt công tác phát triển hội viên như chi hội tổ 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 27…..Cùng với phát triển hội viên, các chi hội cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể. 100% các chi hội đều được đánh giá hoạt động đạt chất lượng tốt trở lên hàng năm, một số chi hội hoạt động xuất sắc nhiều năm liên tục như chi hội tổ 16, 18, 27,…

Để thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập và Tổ dân phố học tập, Ban chấp hành Hội đã xây dựng các tiêu chí đánh giá hàng năm đối với các danh hiệu, cụ thể hóa các biểu mẫu, triển khai các chi hội cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi hội và nhân dân nắm được các tiêu chí thi đua. Nhờ vậy, kết quả thực hiện phong trào đã có những chuyển biến rõ rệt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Khuyến học phường lần thứ III đề ra. Năm 2018, toàn phường có 5213/5264 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 4690 hộ đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 89,1% trên tổng số hộ dân và đạt 110% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 29/29 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố học tập, hàng năm có từ 10 -12 tổ dân phố đạt tổ dân phố học tập tiêu biểu, đạt tỷ lệ 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 02 dòng họ được công nhận dòng họ học tập.

Ngoài ra, để xây dựng “Xã hội học tập”, thực hiện thành công Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, cộng đồng đến năm 2020”, Ban chấp hành Hội khuyến học phường đã chủ động tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng phường trong các hoạt động giáo dục, vận động hội viên và nhân dân tham gia các lớp chuyên đề, khóa đào tạo ngắn hạn, đặc biệt là tuần lễ cao điểm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời vào tháng 10 hàng năm. Trong 5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở 445 buổi chuyên đề, 07 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với gần 50 nghìn lượt người tham gia. Nội dung chuyên đề bao gồm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tiến bộ khoa học phục vụ sản xuất, đời sống, tin học, bảo vệ sức khỏe…Nhìn chung hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đã có tác dụng góp phần nâng cao dân trí, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Trong hoạt động Hội, công tác xây dựng quỹ khuyến học cũng được quan tâm, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn phường nhằm xây dựng được nguồn quỹ để tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tính chung, trong 5 năm, Hội khuyến học phường đã huy động được trên 320 triệu đồng, các chi hội vận động được hơn 560 triệu đồng. Hội khuyến học phường, các chi hội đã tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích; các tập thể, các gia đình hiếu học tiêu biểu.

Cùng với công tác xây dựng quỹ, Hội khuyến học phường còn tích cực phối hợp với các trường học tuyên truyền nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, vận động tham gia công tác phổ cập giáo dục, hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động học sinh khuyết tật đến trường học hòa nhập; phối hợp với các nhà trường tổ chức tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử, lịch sử cách mạng được xếp hạng tại Đình – Chùa để giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động, Hội khuyến học phường đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn phường, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua nhằm khuyến khích hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thường xuyên tự học, xây dựng xã hội học tập. Có thể kể đến như phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của Hội Người cao tuổi, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn phường…đều gắn liền với việc khuyến khích người người, nhà nhà tham gia tự học tập, nâng cao trình độ của bản thân để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Phối hợp với MTTQ phường gắn phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ khuyến tập, tổ dân phố học tập với xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, từ đó nâng cao hiệu quả của hai phong trào.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học phường được Hội Khuyến học quận ghi nhận là phường Khuyến học, đơn vị xuất sắc nhiều năm. Nối tiếp thành công của Hội Khuyến học khóa III, Hội khuyến học khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức các chi hội cơ sở xây dựng Hội Khuyến học vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt phối hợp, liên kết với các ngành, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thu hút hội viên có chất lượng, đổi mới phương thức, hình thức hoạt động và nâng dần chất lượng hoạt động hội, nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ dân phố học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tích cực vận động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác khuyến học nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng, xây dựng phường Ngọc Lâm hiện đại, văn minh, từng bước giàu đẹp.

Một số hình ảnh

Tôn vinh, khen thưởng các em Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập trong Ngày hội Khuyền học

Khen thưởng các Chi hội Khuyến học tổ dân phố có thành tích trong công tác Hội

BCH Hội Khuyến học khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội