Bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm: Hiệu quả từ công tác xây dựng chính quyền   
Ngày đăng 09/12/2019 | 09:54  | Lượt xem: 96

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ phường Ngọc Lâm. Năm 2019, hệ thống MTTQ phường đã phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quyền.

Với vai trò, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, MTTQ phường đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và thực hiện của cả hệ thống mặt trận.  Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành kế hoạch liên tịch giữa UBND với UB MTTQ phường về các nội dung. Theo đó, phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức thành công các hội nghị TXCT trước, sau kỳ họp thứ 7, 8, 9 – HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân.  Xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch giữa MTTQ – Các đoàn thể về giám sát, PBXH năm 2019; giám sát việc thực hiện  NQTƯ4 gắn với chỉ thị 05/BCT tới các Ban CTMT và các tổ chức thành viên. BTT MTTQ phường đã phô tô sao gửi các bản kế hoạch tu dưỡng của bí thư, tổ trưởng, trưởng ban CTMT gửi về 29 TDP để các BCTMT giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. Thành lập tổ công tác đôn đốc, giám sát thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” năm 2019 do 2 đồng chí PCT MTTQ là tổ trưởng và giám sát địa bàn. Tổng số đã giám sát được 60 buổi.  Phối hợp với UBND tiếp 102 lượt công dân tại 54 buổi trực tiếp công dân của MTTQ phường.

Tổ chức tổng kết công tác thanh tra nhân dân giám sát đầu tư cộng đồng nhiệm kỳ 2027-2019 và bầu ban TTND nhiệm kỳ 2019-2021 dân chủ đúng luật, kiện  toàn trưởng, phó ban với tổng số 7 thành viên được phân công phụ trách các địa bàn cụ thể. Ban TTND phường hoạt động có hiệu quả thường xuyên phản ảnh kiến nghị về MTTQ và UBND phường. Ban TTND, GSĐTCCĐ đã chủ động cùng với các Ban CTMT tổ chức các nội dung giám sát như thực hiện chế độ chính sách, công tác cải cách hành chính quản lý TTXD, VSMT công tác an sinh xã hội, ATTP và tiếp tục giám sát các dự án đang triển khai trên địa bàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND phường về công tác quản lý biển hiệu  biển quảng cáo. Triển khai giám sát, đánh giá việc thực hiện việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên theo nghị quyết NQTW 4, Chỉ thị 05/BCT đối với 121 người thuộc diện giám sát và đã có tổng hợp kết quả đánh giá, giúp cho công tác quản lý cán bộ của đảng ủy hiệu quả hơn.  Ban thường trực UBMTTQ đã thực hiện nhiều nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT, công tác thu gom rác, công tác giải quyết đơn thư, cải cách hành chính, thu thuế, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm…. Phối hợp tốt với các đoàn thể và các BCTMT trong công tác tập hợp 20 lượt ý kiến của nhân dân và phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo QĐ 2200 của Thành ủy Hà Nội.  Các nhóm nòng cốt hoạt động hiệu quả trong công tác phối hợp với tổ dân vận tổ chức vận động trực tiếp đến từng hộ thường xuyên vi phạm và những vi phạm phát sinh, vận động hàng nghìn lượt hộ thiết lập hơn 250 biên bản vận động chấp hành TTĐT, VSMT, các hộ nợ thuế kinh doanh, …..

 MTTQ phường cũng đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia đóng góp các ý kiến, kiến nghị và phản biện xã hội đối với các dự thảo quyết sách liên quan nhiều đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: Chính sách, quản lý đất đai, tài nguyên, công tác cán bộ, tài chính, ngân sách, thủ tục hành chính, … Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường, Ban CTMTtổ dân phố phát huy vai trò nòng cốt và là chỗ dựa, là người tổ chức để Nhân dân trên địa bàn phát huy quyền làm chủ, thực hiện cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát