Bài viết chuyên sâu

Đảng ủy Phường Ngọc Lâm thực hiện có hiệu quả Chương trình toàn khóa số 02-CTr/QU của Quận ủy
Ngày đăng 29/10/2019 | 09:35  | Lượt xem: 105

Đảng ủy phường xác định việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với tăng cường thực hiện kỷ cương hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 02-Ctr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình cơ quan điện tử Quận phường giai đoạn 2015-2020";

Trong 5 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và điều hành của UBND về thực hiện CCHC tiếp tục được đổi mới về nhiều mặt, tập trung chỉ đạo xây dựng nội dung các kế hoạch theo biểu ngang, xác định nội dung trọng tâm cần thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành công việc.

Căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên hàng năm UBND phường đã chủ động xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính,  tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo, kịp thời điều chỉnh quy trình giải quyết TTHC khi có các căn cứ pháp lý thay đổi, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được áp dụng theo đúng quy trình ISO 9001 - 2015 rõ thời gian các bước thực hiện gắn trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan, rút gọn đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết, mở rộng số lượng TTHC liên thông giữa phường với quận và trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến dùng chung 3 cấp do thành phố Hà Nội triển khai. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của UBND quận thực hiện rà soát các quy trình thực hiện TTHC theo quy định đảm bảo 100% Thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định và công khai tại Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC phường.Trong 4 năm 2015, 2016, 2017, 2018 Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC của phường luôn đạt chuẩn mô hình và nhận giấy khen của UBND thành phố, UBND quận. Tháng 8 năm 2017, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân UBND phường đã sáng tạo, đổi mới thực hiện dịch vụ công mức 4, trả kết quả tại nhà đối với TTHC "Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn" có gửi thiệp chúc mừng của UBND phường. Tổng số: trao 323 giấy khai sinh tại nhà cho công dân và trao 156 giấy đăng ký kết hôn tại phường;Nhiều năm liên tục, UBND phường được UBND thành phố tặng bằng khen, cụ thể: Năm 2016, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp, liên thông thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố. Năm 2017, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác tổ chức và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Năm 2018, được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai phần mềm một cửa điện tử thành phố dùng chung 3 cấp (đợt 1) năm 2018.

Hàng năm phường đều thực hiện việc  rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Đảng ủy, UBND phường. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên  theo đúng bằng cấp chuyên môn, vị trí tuyển dụng và phù hợp với năng lực, gắn rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Các cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "Điều hành theo quy chế, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình", "Một đầu mối, một việc xuyên suốt, giảm các khâu trung gian". Thường xuyên sửa đổi, bổ sung nội qui cơ quan, quy chế sau khi có sự thay đổi cán bộ hoặc có những chỗ chưa phù hợp, ngay sau khi UBND quận ban hành quyết định số 6745/ QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Long Biên về Ban hành quy chế làm việc của UBND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021, UBND phường đã rà soát, ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND phường Ngọc Lâm ban hành Quy chế làm việc của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dõi và có báo cáo hàng tháng về việc thực hiện kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế cơ quan của các cá nhân, tập thể. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, thể hiện qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng, quý, năm và các hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất khác. Hàng năm cả hai khối Đảng đoàn thể và chính quyền phường đều chủ động  xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch về tự kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ cương hành chính, thành lập Tổ kiểm tra công vụ để triển khai kiểm tra và giám sát kết quả khắc phục các tồn tại sau các đợt kiểm tra của phường và quận. Các văn bản hành chính ngày càng được giảm thiểu, chất lượng các văn bản được quan tâm, hầu hết các văn bản đều rõ nội dung, nhiệm vụ, thời gian thực hiện, không hình thức và đảm bảo hiệu lực thực thi. Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở  phường, tổ dân phố: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường:  gồm 11 người với 9 chức danh:  Văn phòng Đảng ủy, phụ trách công tác truyền thanh, phó chỉ huy Quân sự, 02 phó chủ tịch MTTQ, Phó chủ tịch hội Cựu chiến binh, Phó chủ tịch hội phụ nữ, Phó bí thư Đoàn thanh niên CSHCM, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ. Đối với Tổ dân phố: gồm 29 bí thư chi bộ, 29 tổ trưởng tổ dân phố và 29 trưởng ban công tác mặt trận. Để thực hiện đề án thí điểm sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố như sau: Đối với phường: PCT MTTQ kiêm ĐTT; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội LHPN; Phó Hội CCB kiêm nhiệm Chủ tịch Hội NCT; Đối với tổ dân phố: Bí thư chi bộ kiêm trưởng công tác Mặt trận đối với các TDP có dưới 450 hộ dân.

Về cơ bản: Đảng ủy, chính quyền phường đã bám sát sự chỉ đạo của quận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính theo Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên, đặc biệt là các nhiệm vụ mới, khó, trọng tâm của công tác CCHC. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng cao. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, điều hành, thực thi công vụ theo chương trình, kế hoạch công tác gắn với kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen thưởng hàng tháng. Xây dựng và chuẩn hoá đội ngũ CBCCVC được thực hiện bài bản bằng các giải pháp đổi mới, xây dựng khung năng lực của từng vị trí, việc làm.Thực hiện nề nếp việc xây dựng, kiểm soát, kế hoạch công tác, các quy trình xử lý công việc. Xây dựng được phong cách làm việc có kế hoạch, tạo sự chủ động cho CBCCVC, LĐHĐ. Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện nề nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm của CBCCVC, LĐHĐ trong thực thi công vụ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ứng xử của CBCCVC, LĐHĐ được nâng lên. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định, nề nếp. Một số đơn vị có sáng kiến, sáng tạo trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm của CBCC được nhân dân đánh giá cao. Hạ tầng CNTT và các ứng dụng trong hoạt động quản lý nhà nước được đầu tư hiện đại. Tạo nếp làm việc trong môi trường điện tử, đặc biệt triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thành phố và Quận.

Các cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện Chương trình 02