Bài viết chuyên sâu

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 27/09/2019 | 15:45  | Lượt xem: 51

Bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm của MTTQ quận, Đảng ủy phường và phối hợp tốt với chính quyền, 9 tháng đầu năm 2019 Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Trên cơ sở nhiệm vụ, MTTQ phường đã chỉ đạo các Ban CTMT và phối hợp tốt với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”…; xây dựng phường Ngọc Lâm đạt chuẩn phường VMĐT; tuyên truyền GPMB đường 40m…; các cuộc vận động của MTTQ phát động, Đại hội MTTQ phường, quận, Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ngay từ đầu năm, MTTQ phường đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày 14-15/1/2019. Tổ chức vận động nhân dân ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam 2019 được tổng số tiền hơn 112 triệu đồng. Phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị nhân dân tại 29 TDP bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và Hội nghị đại biểu nhân dân phường được tổ chức thành công vào ngày 15/3/2019 với 250 đại biểu tham dự. MTTQ phường cũng phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch liên tịch về phát động phong trào thi đua xây dựng “TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh”; xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” năm 2019. Đến nay vẫn duy trì tốt việc hỗ trợ trực tiếp 4 hộ thoát nghèo theo mô hình từ năm 2018 và 01 hộ tại tổ 11 theo mô hình năm 2019. Triển khai kế hoạch vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 với tổng số đã vận động được 182 triệu đồng. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7: Thăm hỏi tặng quà..; thẩm định và hỗ trợ sửa chữa 2 nhà đối tượng chính sách tại tổ 13, 25 với mức 35 triệu đồng/hộ. Phối hợp với UBND phường triển khai bình xét GĐVH năm 2019; rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019; tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về Luật an toàn giao thông đường bộ, tình hình giao thông trên địa bàn quận, thành phố và hội nghị tuyên truyền không sử dụng rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy tới các tổ chức thành viên, các Ban CTMT, cán bộ và nhân dân 29 TDP hơn 600 người dự.

Các Ban CTMT thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về TTĐT, VSMT trong địa bàn của các tổ dân phố, việc thực hiện 6 quy chế dân chủ và 2 quy ước cộng đồng của TDP. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Duy trì tốt hoạt động của tổ hòa giải. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Số trường hợp người qua đời thực hiện hỏa táng: 68/76 trường hợp = 89%. Các nhóm nòng cốt phối hợp với tổ dân vận, ban lãnh đạo TDP tổ chức vận động trực tiếp đến từng hộ thường xuyên vi phạm và những vi phạm phát sinh, thiết lập 152 biên bản vận động chấp hành TTĐT, VSMT.

 Phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND phường; tổ chức tốt các hội nghị TXCT của đại biểu HĐND quận, các hội nghị TXCT với đại biểu HĐND phường tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn, hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 7, 8 – HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham gia đoàn giám sát của HĐND phường giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT;  quản lý, sử dụng tài sản công tại các trường công lập và NVH các TDP;  kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII – HĐND phường...Đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. Ban thường trực phối hợp với UBND hòa giải 39 lượt đơn thư của nhân dân tại phường trong đó hòa giải thành 19 vụ. MTTQ phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch giữa MTTQ – Các đoàn thể về giám sát, PBXH năm 2019; giám sát việc thực hiện  NQTƯ4 gắn với chỉ thị 05/BCT tới các Ban CTMT và các tổ chức thành viên và đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đối với 119 người thuộc diện được giám sát. Thành lập tổ công tác đôn đốc, giám sát thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” năm 2019 do 2 đồng chí PCT MTTQ là tổ trưởng và giám sát địa bàn. Tổng số đã giám sát được 44 buổi. Phối hợp với khối vận Đảng ủy phường khảo sát việc niêm yết các QCDC tại NVH các TDP, trụ sở cơ quan phường. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND phường về công tác quản lý biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn. Tổ chức tổng kết Ban TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2019 và triển khai bầu Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2021 tại 6 cụm dân cư. Tổng số Ban TTND nhiệm kỳ mới có 7 thành viên tham gia. Phối hợp với UBND phường tiếp 80 lượt công dân có đơn thư tại phường liên quan tới công tác GPMB, TTXD, cấp GCN…Tổ chức triển khai kế hoạch số 163/ĐU của Đảng ủy phường về phân công chỉ đạo thực hiện “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn phường Ngọc Lâm tới các Ban CTMT. Triển khai việc lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức thành viên phục vụ cho hội nghị đối thoại định kỳ với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường năm 2019 và phối hợp tổ chức hội nghị vào ngày 28/8/2019 với tổng số 20 ý kiến đối thoại.

 Phối hợp với MTTQ quận, UBND phường thăm hỏi, Chùa Ái Mộ, chùa Ngọc Lâm, đền Thiên Ân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi và hướng dẫn Đình Ngọc Lâm tổ chức lễ hội truyền thống đúng quy định; hướng dẫn họ giáo Ngọc Lâm tổ chức ngày Lễ phục sinh; thăm hỏi các nhà chùa nhân dịp lễ Phật đản năm 2019; hướng dẫn các cơ sở thờ tự thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Ban thường trực MTTQ phường đã tổ chức hội nghị triển khai toàn bộ kế hoạch, hướng dẫn chương trình công tác mặt trận năm 2019 tới các ủy viên, các ban CTMT và các tổ chức thành viên. Ban hành chương trình công tác toàn khóa; quy chế hoạt động của UB MTTQ phường và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BTT MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3 tháng cuối năm 2019, MTTQ phường Ngọc Lâm xác định tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo các ban CTMT tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo TTĐT, VSMT, phấn đấu phường đạt chuẩn phường VMĐT; vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo năm 2019; hoàn thành công tác bình xét GĐVH, TDP VH, bình xét TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh; tổ chức nhận xét, giám sát đảng viên 2 chiều nơi cư trú; tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05/BCT; tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát các lĩnh vực: CCHC, TTĐT, VSMT, dự án, giám sát việc thực hiện QCDC….