Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm với kết quả công tác quốc phòng địa phương trong 7 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 12/08/2019 | 18:10  | Lượt xem: 483

Được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Ban CHQS quận, UBND phường và sự phối kết hợp khoa học và đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong phường phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 của lực lượng vũ trang phường vẫn tiếp tục được giữ vững và phát huy, đạt được nhiều thành tích cao.

Ngay từ những ngày đầu năm, Ban CHQS phường đã tăng cường giáo dục cho cán bộ chiến sỹ trong LLVT có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, có động cơ đúng đắn, có ý thức tự giác. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, LLVT phường tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2019 như các phong trào: : “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/ 5/ 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIIvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong cán bộ, đảng viên LLVT phường thiết thực, hiệu quả và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện có hiệu quả chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân Dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trong năm 2019. Đồng thời tập trung tổ chức phát động và triển khai thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019; 84 năm ngày truyền thống DQTV (28/3/1935 – 28/3/2019); chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và tổ chức phát động thi đua trong Hội thao, duy trì chế độ nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ dân quân trong các đợt huy động thực hiện nhiệm vụ.

Ban CHQS  viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ phường

Năm 2019 với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban CHQS phường đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các Nghị Quyết của Đảng uỷ, chỉ thị của cấp trên, quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ tới toàn thể các bộ, chiến sĩ, phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng uỷ, chính quyền địa phương giao cho. Công tác xây dựng đảng được Đảng uỷ chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt, bồi dưỡng lực lượng trẻ biên chế trong lực dân quân để phát triển đảng viên, nhằm tăng cường sức lãnh đạo trong lực lượng dân quân.

Ban CHQS phường tổ chức Lễ Khai mạc huấn luyện Dân quân năm 2019
Ban CHQS phường tổ chức Lễ Khai mạc huấn luyện Dân quân năm 2019

Về công tác chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS phường đã tham mưu cho Đảng uỷ - UBND quan tâm hỗ trợ các đồng chí dân quân, DBĐV khi được điều động làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ngoài chế độ tiêu chuẩn theo quy định mỗi đồng chí được hỗ trợ từ 30.000đ đến 50.000đ/ngày công. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục hướng dẫn các đối tượng kê khai hồ sơ và đề nghị các cấp xem xét giải quyết theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Chính Phủ.

Công tác trực SSCĐ được duy trì thường xuyên, đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ Đô, các Kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng thường xuyên được điều chỉnh cho phù hợp sát thực tế tình hình của địa phương.

LL Dân quân phường ứng trực và khắc phục sự cố sau bão số 3
LL Dân quân phường ứng trực và khắc phục sự cố sau bão số 3

Tham gia Thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ năm 2019 đạt giải nhì. Trong năm kết thúc chương trình huấn luyện dân quân cho các đối tượng  theo quy định kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu trong đó có 81% đạt khá giỏi

LL Dân Quân Nòng Cốt phường tham gia kiểm tra bắn đạn thật tại Đông Anh
LL Dân quân nòng cốt phường tham gia kiểm tra băn s đạn thật tại huyện Đông Anh

 Công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2019, Ban CHQS phường đã tổ chức xét duyệt chính trị, khám sơ tuyển sức khỏe bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng Luật, đúng quy trình, chất lượng và động viên 6 thanh niên nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu).

Ban CHQS phường tổ chức gặp mặt, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019
Ban CHQS phường tổ chức gặp mặt, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019
Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu tuổi 17 cho  thanh niên
Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu tuổi 17 cho thanh niên

Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo đảm AN&QP trong tình hình mới theo Nghị định 77/NĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp phát quân trang cho lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ đảm bảo, quản lý tốt vũ khí trang bị được biên chế, thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác”. Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình Quốc phòng và công tác quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngoài luồng trên địa bàn phường.

Trong năm 2019 Ban CHQS phường thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tại địa phương. Mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân là nòng cốt gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hoá, chấp hành chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Tích cực tham gia đấu tranh bài trừ tiêu cực, lạc hậu như thực hiện cưới xin theo nếp sống mới, đẩy lùi các tệ nạn xã hội không để xâm nhập môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn phường.   

LL Dân Quân Phường Ngọc Lâm tham gia tổng dọn vệ sinh phòng chống dịch sốt xuất huyết 
LL Dân Quân Phường Ngọc Lâm tham gia tổng dọn vệ sinh phòng chống dịch sốt xuất huyết 

Ban CHQS phường đã quán triệt đầy đủ nội dung thi đua đột kích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn đến toàn thể cán bộ chiến sĩ LLVT phường, tích cực hưởng ứng có hiệu quả các đợt thi đua do Ban CHQS quận Long Biên phát động, kết thúc có kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm và đề nghị Đảng uỷ - UBND phường kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích để mỗi các bộ, chiến sỹ dân quân học tập và noi theo.

 Đoàn Mạnh Sang