Bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm với công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 21/06/2019 | 10:56  | Lượt xem: 98

6 tháng đầu năm 2019 với vai trò, trách nhiệm hệ thống MTTQ phường Ngọc Lâm đã thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng địa phương được quan tâm đẩy mạnh. Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm; các nội dung chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”…, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; xây dựng phường Ngọc Lâm đạt chuẩn phường VMĐT; công tác GPMB tuyến đường 40m đi qua phường….

 Trong dịp tết Nguyên đán, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo. MTTQ phường đã tổ chức vận động nhân dân ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam 2019 được tổng số tiền hơn 112 triệu đồng. Phối hợp với UBND phường triển khai kế hoạch liên tịch về phát động phong trào thi đua xây dựng “TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh”; xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “cộng dồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững” năm 2019; thống nhất hỗ trợ theo mô hình với sự hỗ trợ trực tiếp của các đơn vị cho Ông Nguyễn Mạnh Toàn – hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, nâng tổng số hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp lên là 05 hộ.

Phối hợp với UBND phường tổ chức các hội nghị nhân dân tại 29 TDP bàn những giải pháp để thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Hội nghị đại biểu nhân dân phường được tổ chức thành công vào ngày 15/3/2019 với 250 đại biểu tham dự và triển khai cho 29 TDP đăng ký xây dựng TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh. Phối hợp triển khai kế hoạch vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019, tính đến thời điểm này đã vận động được 167 triệu đồng. Thống nhất hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 nhà tình nghĩa tại tổ 13, 25 với mức 35 triệu/hộ.

Bàn giao nhà tình nghĩa sửa chữa cho gia đình ông Nguyễn Trọng Chính - Nạn nhân CĐHH tổ 25 

Các Ban CTMT thường xuyên tổ chức kiềm tra giám sát việc chấp hành các quy định về TTĐT, VSMT trong địa bàn của các tồ dân phố, việc thực hiện 6 quy chế dân chủ và 2 quy ước cộng đồng của TDP, đã thiết lập 75 biên bản vận động chấp hành TTĐT, VSMT, nợ đọng thuế. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Số trường hợp người qua đời thực hiện hỏa táng: 32/35 trường hợp = 91%.

MTTQ phường đã phối hợp với HĐND – UBND phường tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân : tổ chức thành công hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 8 – HĐND phường, đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. BTT UBMTTQ phường xây dựng báo cáo đóng góp vào chương trình, nội dung kỳ họp thứ VIII HĐND phường.

 Ban TTND phường hoạt động hiệu quả, chủ động tổ chức các nội dung giám sát theo chương trình giám sát năm 2019 của MTTQ phường và kế hoạch của ban;  tiếp tục giám sát các dự án đang triển khai trên địa bàn. Phối hợp tham gia các hoạt động giám sát do TT HĐND phường tổ chức. Tổ chức tổng kết Ban TTND, GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2019 và triển khai bầu Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2021 tại 6 cụm dân cư với 7 thành viên tham gia.

Công tác tiếp công dân và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì tốt. Tống số buổi tiếp công dân: 29, trong đó lượt công dân được tiếp: 48. Phối hợp với UBND phường giải quyết 22 lượt đơn thư tại phường liên quan tới công tác GPMB, TTXD, cấp GCN…

Công tác giám sát và phản biện xã hội, hoạt dộng đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. MTTQ phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch giữa MTTQ – Các đoàn thể về giám sát, PBXH năm 2019; giám sát việc thực hiện  NQTƯ4 gắn với chỉ thị 05/BCT tới các Ban CTMT và các tổ chức thành viên. BTT MTTQ phường đã phô tô sao gửi các bản kế hoạch tu dưỡng của bí thư, tổ trưởng, trưởng ban CTMT gửi về 29 TDP để các BCTMT giám sát theo kế hoạch đã xây dựng. BTT MTTQ phường đã thống nhất cùng Hội CCB, PN, ĐTN phân công giám sát các đảng viên, công chức, cán bộ cơ quan phường theo kế hoạch tu dưỡng. Các Ban CTMT và các tổ chức thành viên đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đối với các cá nhân được giám sát.

MTTQ phường cũng đã thành lập tổ công tác đôn đốc, giám sát thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh” do 2 đồng chí PCT MTTQ phường làm tổ trưởng và giám sát tại 6 tuyến phố chính, 2 vườn hoa được 25 buổi.  Phối hợp với khối vận Đảng ủy phường khảo sát việc niêm yết các QCDC tại NVH các TDP, trụ sở cơ quan phường. Đồng thời, tham gia đoàn giám sát của HĐND phường giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT, VSMT;  quản lý, sử dụng tài sản công tại các trường công lập và NVH các TDP;  kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII – HĐND phường

 Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường cũng đã thực hiện nhiều nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT, phương án thu gom rác, giải quyết đơn thư, CCHC, thu thuế,  VSATTP….  Tổ chức 1 hội nghị giám sát chuyên đề về công tác quản lý biển hiệu, biển quảng cáo; tham gia 5 hội nghị giám sát chuyên đề do Đảng ủy, HĐND phường tổ chức; tham gia tổ chức 3 hội nghị đối thoại với chủ tịch UBND phường về công tác GPMB đường 40m.