Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị!
Ngày đăng 13/06/2019 | 16:57  | Lượt xem: 52

Quán triệt tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa các quan điểm, đường lối công tác dân vận của Ðảng và từ yêu cầu thực tiễn. Khối vận Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tập trung triển khai có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019.

Trong 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đại phương, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được cùng những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được thể hiện trên một số mặt chủ yếu như sau:

Tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân:Công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; kịp thời kiểm tra cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, xử lý, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Tổ chức đảng được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tạo sự chuyển biến về chất trong hoạt động của các loại hình tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở gần dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm với Nhân dân.

Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân. Việc phản ánh ý kiến của người dân qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và trực tiếp của Nhân dân được quan tâm, công khai báo cáo kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Đảng ủy, UBND phường tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; chú trọng việc phát huy vai trò của người có uy tín trong nhân dân, các giáo sứ tôn giáo; quan tâm chỉ đạo giải quyết những vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Công tác dân vận của có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét hơn qua các hoạt động cụ thể như: Công tác dân vận của Đảng ủy tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lóp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là 06 QCDC trong các loại hình mới do UBND quận ban hành. Khảo sát thực tế 08 tổ dân phố về công tác niêm yết 06 QCDC tại nhà văn hóa tổ dân phố. Công tác dân vận chính quyền về kinh tế, văn hóa, quân sự địa phương... Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nội dung giám sát tập trung vào những chủ trương, chính sách quan trọng, có liên quan mật thiết đến người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở nhiều địa bàn. Việc ban hành văn bản liên quan đến công tác dân vận, nhất là thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở... trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, hoạt động giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính, hoạt động tiếp dân, đối thoại... Tăng cường việc công khai quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân biết và giám sát; đã có sự chuyển biết rõ nét hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân:MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng hướng về các tổ dân phố, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân. MTTQ: Tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt nam phường, nhiệm kỳ 2019 – 2026. Phối hợp với UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019; Phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức hội nghị TXCT sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tập trung xây dựng kế hoạch công tác mặt trận năm 2019 chỉ đạo ban TTND tiếp tục giám sát các dự án đang triển khai trên địa bàn. Phối hợp với UBND phường rà soát các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo…chuẩn bị cho công tác thăm hỏi, tặng quà dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi; tham gia giải quyết đơn thư của nhân dân, trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuẩn bị tốt các bước quy trình bầu ban thanh tra nhân dân phường nhiệm kỳ 2019-2021.Hội Cựu chiến binh: Triển khai nhiệm vụ công tác hội CCB năm 2019. Rà soát hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi. Tổ chức hội nghị tổng kết thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Khởi công sửa chữa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn Trần Minh Tuấn- chi hội 12. Tổ chức liên hoan văn nghệ CCB với chủ đề: “mãi mãi là bộ đội cụ Hồ”. Gặp mặt cán bộ tham gia giúp Cmphuchia nhân kỷ niệm chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam. Tổ chức đối thoại giữa cán bộ hội viên CCB với đồng chí Chủ tịch UBND phường Về công tác giải phóng mặt bằng. Hội Liên hiệp phụ nữ: Xây dựng chương trình công tác Hội năm 2019 và triển khai tới 100% các chi hội. Rà soát, tổng hợp danh sách 31 trường hợp cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường để tặng quà dịp tết Nguyên Đán. Tiếp tục chỉ đạo các chi hội và CLB "Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường" tổ chức các đợt ra quân VSMT tại các khu vực công cộng. Chỉ đạo các chi hội tổ chức sinh hoạt hội viên quý I/2019. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca phụ nữ Long Biên lần thứ IV. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt CLB "Đọc và làm theo báo Hội", CLB "Phụ nữ trẻ". Kiện toàn chức danh UV BCH, UV BTV, PCT Hội LHPN phường. Ra mắt các mô hình theo chỉ đạo của quận Hội và làm điểm về chi hội ATGT.Thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành dọc cấp trên. Đoàn TNCS HCM: Triển khai chiến dịch “Mừng Đảng - Mừng Xuân” 2019. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN 2019. Tổ chức chương trình tình nguyện mùa xuân 2019, Tham gia tổng VSMT, Tham gia lễ phát động tháng Thanh niên năm 2019 do quận đoàn tổ chức;Triển khai Tháng Thanh niên và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đội TNXK tình nguyện vì môi trường ra quân VSMT, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép chăm sóc dải cây xanh tuyến Nguyễn Văn Cừ, thực hiện đề án biến điểm tường có chân rác thành tranh cổ động. Tổ chức thành công đại hội Hội LHTN phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả quan trọng này đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đoàn vận động tuyên truyền thực hiện kiểm đếm giải phóng mặt bằng tại TDP 17