Bài viết chuyên sâu

Ban TTND phường Ngọc Lâm hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2017
Ngày đăng 19/07/2017 | 11:22  | Lượt xem: 203

.

Với 8 thành viên tuổi đời bình quân 67 tuổi, luôn tận tụy, tận tâm và trách nhiệm với công việc, Ban TTND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2015 - 2017 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban MTTQ quận, Đảng ủy, MTTQ phường, sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, TDP đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong cả nhiệm kỳ.

Phải nói rằng, sự hoạt động hiệu quả của Ban TTND phường đã tạo những kết quả đáng ghi nhận trong kết quả chung của MTTQ phường Ngọc Lâm. Trong nhiệm kỳ qua, UB MTTQ phường đã chủ động chỉ đạo ban TTND xây dựng quy chế hoạt động, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm đảm bảo thực hiện công việc trong giám sát. Thành viên trong ban đã phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ, luôn tuân thủ pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời. Luôn thực hiện đúng phương châm "Cán bộ thanh tra là tai mắt của cấp trên và là bạn của cấp dưới". Chính vì vậy, dù một khối lượng công việc lớn trong nhiệm kỳ qua nhưng các thành viên trong ban đã làm việc rất công tâm, tự nguyện, không ngại khổ, ngại khó, làm việc cả ngày nghỉ, sớm tối, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công và cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên trong ban đã luôn bám sát địa bàn, ban lãnh đạo các tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp cùng các TDP nhanh chóng nắm bắt kịp thời, hòa giải nhanh gọn các vụ việc ở cơ sở tránh được một số vụ việc đông người đi khiếu kiện hoặc gửi đơn thư vượt cấp gây mất trật tự an ninh trong cộng đồng dân cư. Đã kiến nghị với UBND phường 58 vụ việc và UBND phường đã giải quyết được 58 vụ việc. Tham gia hòa giải 135 lượt đơn thư trong đó số vụ hòa giải thành là 26 vụ. Định kỳ ngày thứ hai hàng tuần tham gia trực tiếp công dân theo lịch của UB MTTQ phường, phối họp cùng HĐND - UBND phường hướng dẫn, giải thích, tiếp nhận khi công dân có đơn thư, kiến nghị, đảm bảo dân chủ. Đã tiếp nhận và chuyển 35 đơn thư của nhân dân sang UBND giải quyết theo thẩm quyền. Tổ chức giám sát việc thực hiện 6 QCDC của quận ban hành về quản lý TTXD, TTĐT, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải phóng mặt bằng, công tác thuế, công tác bảo vệ môi trường đối với lực lượng chức năng, cán bộ phưòng và tại các TDP. Các trường hợp vi phạm đều được nhắc nhở và kiến nghị kịp thời với UBND phường để giải quyết.

Cùng với hệ thống mặt trận từ phường tới các TDP, các thành viên Ban TTND phường thực hiện tốt vai trò giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư theo Nghị quyết liên tịch số 05/2006NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và UB TW MTTQ Việt Nam và Quyết định 522/QĐ - UBND của UBND Thành phố về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức để giám sát thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, nhân viên thuộc UBND phường. Thông qua hoạt động giám sát đã giúp cho cá nhân, tổ chức nâng cao ý thức, trách nhiệm gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định ở khu dân cư; phát hiện những nhân tố mới, khuyến khích mặt tích cực, kiến nghị biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt. Đồng thời giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền nắm chắc hơn tình hình cán bộ, công chức, đảng viên thuộc diện mình quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ với dân trên cơ sở đó có hướng bồi dưỡng, sử dụng cán bộ tốt hơn; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu xa dân, thiếu trách nhiệm với dân; kịp thời giáo dục, xử lý những cán bộ, công chức, đảng viên có sai phạm, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức, nhất là tổ chức giải quyết những việc trực tiếp liên quan đến quyền lợi của người dân.

Với vai trò giám sát, phát hiện và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm liên quan tới các quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản của Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của cộng đồng, Ban TTND, GSĐTCCĐ phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Ban đã giám sát được 25 dự án do quận làm chủ đầu tư. Trong quá trình giám sát các dự án, cơ bản triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên cũng có những dự án nhà thầu tập kết vật tư không đảm bảo chất lượng, chủng loại. Khi phát hiện, các thành viên của ban đã báo cáo với cơ quan chức năng và yêu cầu phải chuyển đổi. Cụ thể như việc tập kết gạch non để cải tạo nhà đa năng trường tiểu học Ái Mộ, cải tạo tuyến ngõ 189 Ngọc Lâm (tổ 4), chất lượng hệ thống ngõ xung quanh chợ Gia Lâm….Ngoài ra, các thành viên trong ban đã kết hợp với các TDP giám sát 302 hộ xây dựng nhà ở tư nhân. Nhìn chung các hộ đều thực hiện tốt QCDC trong quản lý TTXD, có đầy đủ giấy phép xây dựng và niêm yết giấy phép tại chân công trình theo quy định.

Ban TTND phối hợp cùng UBND phường kiểm tra, giám sát ATTP tại lớp mầm non tư thục Trẻ Thông Minh

Tổ chức thực hiện giám sát chế độ, chính sách trên địa bàn, giám sát theo Quyết định 217/BCT. Qua giám sát của ban TTND phường, khẳng định hàng năm UBND phường thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các chế độ đối với các gia đình chính sách, đối tượng xã hội. Việc thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng được quan tâm đúng người, đúng chế độ. Việc xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được phường, quận quan tâm, khi bàn giao được bà con nhân dân phấn khởi. Năm 2015 các thành viên của ban phối hợp với các Ban CTMT giám sát việc tổng rà soát đối tượng người có công giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn phường đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời, các thành viên của ban đã cùng với thường trực UBMTTQ phường và các Ban công tác MT thực hiện giám sát theo Quyết định 217/BCT của Bộ Chính trị nhất là tham gia các hoạt động giám sát chuyên đề. Cụ thể: Năm 2015: Giám sát việc thực hiện QCDC trong công tác thuế và cấp GCN đối với UBND phường; Năm 2016: Giám sát việc thực hiện phương án khoán quản quản lý TTĐT; chế độ bảo hiểm y tế cho NCT và trẻ em dưới 6 tuổi; hoạt động mô hình NVH TDP đối với UBND phường; Năm 2017: Giám sát chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức thuộc UBND phường.

Thực hiện nghiêm túc giám sát CCHC. Năm 2015, định kỳ 3 buổi/tuần trưởng ban TTND phường lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC phường. Kết quả đã xin ý kiến 533 lượt công dân tại bộ phận một cửa của phường. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, hàng tuần ban duy trì xuống bộ phận một cửa xem sổ góp ý, nghe dư luận của nhân dân và lấy phiếu xin ý kiến nhân dân đột xuất. Qua công tác giám sát Ban đã thường xuyên góp ý với cán bộ Bộ phận một cửa khắc phục những hạn chế để phục vụ nhân dân tốt hơn, công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng hẹn được nhân dân khen ngợi, không có đơn thư liên quan.

Hai năm một nhiệm kỳ, thời gian không phải là dài nhưng với Ban TTND phường Ngọc Lâm cùng đội ngũ thanh tra viên hầu hết đã cao tuổi, chế độ đãi ngộ không có, tuy nhiên bằng nhiệt tình, tâm huyết các thành viên luôn tận tụy, tự giác thực hiện tốt những nhiệm vụ được phân công, đóng góp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phòng chống thâm ô, lãng phí. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, MTTQ quận, MTTQ phường, sự đoàn kết nhất trí, ban TTND phường đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp. Hai năm 2015, 2016, Ban TTND phường Ngọc Lâm đều được Ủy ban MTTQ quận Long Biên khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.