Bài viết chuyên sâu

Kêt qủa phong trào thi đua của Hội Cựu Chiến Binh phường Ngọc Lâm trong 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 30/06/2017 | 08:43  | Lượt xem: 263

.

Thực hiện Chương trình công tác Hội và kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Quận Hội CCB và Nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy phường Ngọc Lâm, các nhiệm vụ trong 6 tháng của Hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra: Về công tác giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống, Ban thường vụ giữ mối quan hệ với Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, để xây dựng kinh tế gia đình, một số hội viên qua vay vốn Ngân hàng chính sách vươn lên trở thành hộ có kinh tế khá.Công tác hoạt động tình nghĩa, Hội đã đổi thẻ BHYT cho hội viên hưởng chế độ 142 và chế độ 62 là 223 thẻ. Dịp tết Đinh Dậu hội thăm hỏi tặng quà cho 15đ/c có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 4.500.000 đồng. Tặng qùa cho 74 đ/c với số tiền 11.600.000 đồng. Chúc thọ 16đ/c và gặp mặt đầu xuân cán bộ hội với số tiền 2.850.000 đồng. Hội đã đề nghị BCH hội CCB quận sửa nhà tình nghĩa cho Chu Mạnh Sơn chi hội 12 với số tiền 40.000.000 đồng và đã bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Sơn đầu tháng 5/2017.

        Công tác học tập chính trị: BCH luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tại phường. Bằng mời báo cáo viên có trình độ tổng hợp tốt nói chuyện thời sự trong nước, quốc tế theo quy định hàng quý. Duy trì việc cung cấp báo CCB Thủ đô, Tờ tin, Tập san CCB Việt Nam để nâng cao nhận thức cho hội viên. Tổ chức cho cán cán bộ, Đảng viên học tập Nghị quyết TW4, chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xây dựng lòng tin của cán bộ hội viên với Đảng. Công tác tổ chức, Hội đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ và đã bầu được BCH là 15đ/c, Bầu được ban thường vụ 5đ/c và bầu được Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra đầy đủ theo chuẩn bị của BCH khóa VI sau đại hội Ban thường vụ đã xây dựng quy chế hoạt động và cụ thể hóa 5 kế hoạch công tác của Nghị quyết đại hội để thực hiện hàng năm trong nhiệm kỳ.

     Công tác xây dựng Hội vững mạnh và phát triển hội viên:  Hội đã tổ chức thành công Đại hội Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017- 2022, bầu đủ BCH, BTV, bầu chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội. Tham dự Đại hội Hội CCBQ quận NK 2017- 2022. Về công tác phát triển hội viên, 6 tháng đầu năm hội đã phát triển được 26 hội viên trong đó Chi hội 3 phát triển được 1 hội viên, Chi hội 4 phát triển được 1 hội viên,Chi hội 7 phát triển được 5 hội viên, Chi hội 8 phát triển 1 hội viên, Chi hội 9 phát triển được 3 hội viên, Chi hội 10 phát triển 1 hội viên. Chi hội 11 phát triển 2 hội viên, Chi hội 19 phát triển được 1 hội viên, Chi hội 21 phát triển 4 hội viên, Chi hội 22 phát triển được 1 hội viên, Chi hội 24 được 1 chi hội, Chi hội 25 phát triển được 1 hội viên, Chi hội 27 phát triển được 3 hội viên, Chi hội cơ quan phát triển được 1. Đề nghị các chi hội làm tốt công tác phát triển hội viên vào hội.

     Công tác kiểm tra: Trong 6 tháng đầu năm Ban kiểm tra đã kiểm tra 6 chi hội, giám sát việc thực hiện đô thị 11 chi hội kết quả các chi hội được kiểm tra đều chấp hành tốt điều lệ của hội và quy chế hoạt động của hội.

     Phối hợp với mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường làm tốt công  tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng. Năm 2017 thực hiện giám sát cán bộ công chức theo Nghị quyết TW4 và phối hợp tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường. Phối hợp với quân sự, đoàn thanh niên.thăm hỏi, tặng quà 6 thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia đăng ký tuổi 17 là 116 đ/c, động viên CQN các CLB tham gia huấn luyện dân quân tự vệ. Phối hợp với đoàn thanh niên, tham gia các hoạt động của Đoàn như thắp lửa truyền thống, động viên các cháu tích cực đăng ký tuổi 17 và đăng ký tự nguyện nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2017.

     Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Phường hội tiếp tục thực hiện hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ do CCB quận Long Biên triển khai.

2. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội CCB quận do BCH hội CCB triển khai.

3. Tham gia hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng là chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

4. Tham gia tập huấn cán bộ năm 2017 do CCB quận tổ tổ chức.

5. Thực hiện công tác kiểm tra giám sát các chi hội theo kế hoạch 6 tháng cuối năm.

6. Tham gia kỷ niệm quốc khánh 2.9 và công tác thời sự quý 3.

7. Tổng kết công tác thi đua năm 2017,

8. kỷ niệm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12/2017, Tổng kết nhiệm vụ năm 2017.

Đoàn đại biểu Hội CCB phường tham gia đại hội CCB quận Long Biên