Bài viết chuyên sâu

Những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) của phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 22/05/2017 | 20:15  | Lượt xem: 1222

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của phụ nữ và công tác phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển thủ đô, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW với những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chương trình hành động số 15-CTr/QU của Quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy cơ sở Đảng; đồng thời chỉ đạo chính quyền, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị, trong xã hội, gia đình và bản thân phụ nữ về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng lao động nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng đối với sự phát triển của xã hội từng bước được khẳng định.

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo cơ hội cho phụ nữ tiến bộ và phát triển được quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, Tuyên giáo Đảng ủy, khối vận phường, Hội LHPN phường triển khai tuyên truyền sâu rộng các chính sách luật pháp liên quan mật thiết đến phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, các chủ trương chính sách liên quan đến quyền lợi và sự bình đẳng của phụ nữ,... trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. UBND phường đã tạo điều kiện để Hội LHPN phường tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; tham gia giám sát việc thực hiện các Luật liên quan đến phụ nữ như: Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của phụ nữ như giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ thuộc hộ nghèo trên địa bàn phường, giám sát việc thực hiện chính sách người có công đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sỹ, giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đặc thù của Quận đối với hội viên phụ nữ,... Trong 10 năm qua, đã nhiều hộ phụ nữ nghèo làm chủ được hưởng trợ cấp thường xuyên, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 29 tổ hòa giải tại các tổ dân phố, giải quyết đơn thư, tư vấn pháp lý tại cộng đồng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Qua 10 năm, không có phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, các vụ ngược đãi, bạo hành phụ nữ - trẻ em giảm so với năm 2007. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, phụ nữ khó khăn, tàn tật, cô đơn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. UBND phường cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn tăng cường phối hợp với Hội LHPN thực hiện tốt các chương trình dân số KHHGĐ, tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền với 2508 lượt phụ nữ tham gia, 19 buổi khám sức khỏe định kỳ với 3820 lượt phụ nữ, khám chữa bệnh miễn phí cho 4562 lượt phụ nữ. Tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ được ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH với số tiền trên 4 tỷ đồng giúp phụ nữ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống. Trung tâm học tập cộng đồng phường phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức 35 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho 866 người, mở 12 dạy nghề cho 482 lượt phụ nữ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBND phường, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Thủ đô. Thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ thực hiện 4 phẩm chất phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước "Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hàng năm, Hội LHPN phối hợp rà soát, nắm các đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn kiến thức, hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm...Qua đó đã giúp các hội viên phụ nữ, các chị em vươn lên thoát nghèo, giải quyết việc làm tại chỗ lao động nữ, phát triển kinh tế, cải thiện, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống. 10 năm qua, Hội LHPN phường đã giúp được 48 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo thoát nghèo. Các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công, phụ nữ  khó khăn, tàn tật, cô đơn được thực hiện đầy đủ góp phần ổn định tư tưởng, đời sống của phụ nữ. Chỉ đạo Hội LHPN phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gắn với thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt". Hàng năm, giảm tỷ suất sinh dưới 0,03%, giảm 0,15% mỗi năm số trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi. Đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ có thai được tiêm phòng theo định kỳ; 100% hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh; hướng dẫn chị em phụ nữ thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 100% các chi bộ và Đảng ủy phường thường xuyên giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với gia đình và xã hội cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh xóa bỏ các tập quán lạc hậu, định kiến giới; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em; tình trạng bạo lực trong gia đình,...

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cán bộ khoa học kỹ thuật nữ của Thủ đô có trình độ cao, năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế được chú trọng. Đảng ủy phường đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đến 2020 trong đó có 18  cán bộ nữ được bổ sung vào quy hoạch vào BCH đạt 60 %, 4 cán bộ nữ quy hoạch vào Ban Thường vụ đạt 36 %, 5 cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt đạt 31,25 %. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là 10/29 đại biểu =34,5% (tăng 7,5% so với nhiệm kỳ trước). Hiện có 01 đồng chí nữ giữ chưc danh chủ chốt - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các ngành, đoàn thể phường là nữ có 03 đồng chí. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng viên nữ được cấp ủy Đảng chú trọng.  Từ năm 2007 đến năm 2017 đã kết nạp 92 đảng viên nữ trên tổng số 153 đảng viên mới kết nạp chiếm 60,13 %. UBND phường đã thành lập và thường xuyên chỉ đạo, củng cố kiện toàn, phát huy vai trò hoạt động của "Ban vì sự tiến bộ phụ nữ" phường với 9 thành viên tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thực hiện chế độ, chính sách đối với phụ nữ trên địa bàn phường. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức giao ban, đánh giá kết quả hoạt động của Ban.              

Công tác phối hợp của Hội LHPN phường với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Hội LHPN phường và các chi hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc" lồng ghép với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội trong phụ nữ và nhân dân đạt nhiều kết quả tốt, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hàng năm, bình xét trên 95% gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn minh hạnh phúc", "Gia đình văn hóa".

Có thể nói rằng, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn phường. Tuy nhiên, không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Việc triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết ở một số chi bộ còn chậm, chưa đồng bộ và chưa rộng khắp, nhận thức của một số cấp ủy, MTTQ, các đoàn thể về thực hiện Nghị quyết chưa được đầy đủ, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có tăng lên nhưng vẫn còn thấp, chưa tương xứng với năng lực và sự phát triển của lực lượng lao động nữ trong các ngành và xã hội; Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững, tư tưởng tự ti, an phận vẫn tồn tại trong một bộ phận phụ nữ...

Rút kinh nghiệm từ những hạn chế nêu trên, trong những năm tới, để việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đề ra các giải pháp:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị  về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Rà soát các chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt đã đề cập trong Nghị quyết. Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách, định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

3. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nội dung Luật Hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo hành gia đình đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: công tác quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

4. Tăng cường công tác nghiên cứu các văn bản về chính sách liên quan đến bình đẳng giới, công tác phụ nữ, về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe, phát huy trí tuệ, năng lực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đảm bảo sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ…góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch.

5. Chỉ đạo UBND phường kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ", phát huy vai trò tham mưu chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt"; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội LHPN phường, Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" hoạt động có hiệu quả; kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn phường.

6. Tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng các hoạt động về chi, tổ Hội, bám địa bàn dân cư, chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên. Chú trọng công tác phát triển tổ chức Hội LHPN vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực, thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, trong đào tạo nghề, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.