Bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm: Triển khai hiệu quả mô hình khoán quản địa bàn về TTĐT, VSMT.

Ngày đăng 07/09/2015 | 02:34  | Lượt xem: 171
Các lực lượng tham gia công tác quản lý đô thị thực hiện kế hoạch số 154/KH – UBND ngày 07/8/2015 khoán quản địa bàn về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.