ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Lợi dụng dịch bệnh để chống phá: Hành động vô lương

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:33  | Lượt xem: 2
Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị đang tích cực vào cuộc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã lợi dụng dịch...

Giữ vững tâm thế, bản lĩnh ứng phó trước các sự cố phát sinh trong xã hội

Ngày đăng 14/02/2020 | 03:58  | Lượt xem: 4
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cán bộ, đảng viên cần bày tỏ thái độ bình tĩnh, ý chí kiên định, không nao núng, dao động trước những tình huống phức tạp, sự cố phát sinh như dịch bệnh, thiên tai…...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thiêng liêng với lịch sử, với Đảng, Bác Hồ và Nhân dân

Ngày đăng 14/02/2020 | 02:53  | Lượt xem: 2
(TG) - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền trong dòng chảy cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua chính là ở sự vận dụng sáng tạo, sự hoàn thiện, bổ sung và phát triển không...

Thủ đoạn giả danh trang điện tử phát tán thông tin chống phá Việt Nam

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:22  | Lượt xem: 13
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để tán phát tin giả, xấu độc nhằm chống phá Việt Nam. Trong đó, tạo lập các trang thông tin điện tử giả danh...

Lười học, ngại học lý luận chính trị - căn bệnh nguy hiểm

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:19  | Lượt xem: 12
Lý luận có vai trò quan trọng và việc giáo dục lý luận chính trị (LLCT), xây dựng nhận thức đúng đắn và niềm tin vững chắc vào lý tưởng cộng sản, vào con đường và biện pháp do Đảng Cộng sản Việt...

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:17  | Lượt xem: 14
Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là yêu cầu vừa cấp bách vừa thường xuyên

Ngày đăng 06/01/2020 | 09:24  | Lượt xem: 12
Bản lĩnh chính trị là sự kiên định, khả năng độc lập suy nghĩ, quyết định và hành động, là đòi hỏi cơ bản và trực tiếp đối với mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, với cán bộ lãnh đạo, quản lý nói...

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 06/01/2020 | 09:14  | Lượt xem: 12
Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa...

Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:30  | Lượt xem: 31
Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan...

Vạch trần, làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:26  | Lượt xem: 42
Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý...

Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:23  | Lượt xem: 31
Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi...

Không được phép nhân danh “đại diện nhân dân” cho những hành vi phạm pháp

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:11  | Lượt xem: 37
Lợi dụng việc Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thời gian gần đây, một số phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trong nước được sự “hà hơi, tiếp sức” của các thế...

Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ trước đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng 19/11/2019 | 11:06  | Lượt xem: 34
Đã thành “thói quen”, trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động lại không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên...

Ngăn chặn chiêu trò lợi dụng góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để chống phá

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:55  | Lượt xem: 24
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử...