Quy Chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
BC T6 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 6/2018 19/06/2018
BC T5 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 5/2018 22/05/2018
BC T4 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 4/2018 19/04/2018
BC T3 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 3/2018 19/03/2018
BC T2 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 02/2018 21/02/2018
BC T1 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 01/2018 18/01/2018
645/TB-UBND Thông báo công khai các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017 19/12/2017
BC 326 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 12/2017 19/12/2017
DST11 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 11/2017 24/11/2017
BC 296 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 11/2017 20/11/2017
DST10 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 10/2017 23/10/2017
BC 263 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 10/2017 19/10/2017
DST9 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 9/2017 25/09/2017
BC 239 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 9/2017 20/09/2017
522/TB-UBND Niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tháng 9 năm 2017 14/09/2017
DST8 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 8/2017 23/08/2017
484/TB-UBND Niêm yết công khai dnah sách hộ nghỉ kinh doanh tháng 8/2017 18/08/2017
BC 208 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 8/2017 18/08/2017
DST7 Danh sách các hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm TTĐT tháng 7/2017 20/07/2017
BC 176 Kết quả xử lý vi phạm TTĐT tháng 7/2017 18/07/2017