Lịch Tiếp công dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 48/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 25/11/2019
27/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 27/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 20/11/2019
47/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 47/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 18/11/2019
46/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 46/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 11/11/2019
45/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 45/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 04/11/2019
44/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 44/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 28/10/2019
43/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 43/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 21/10/2019
42/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 42/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 14/10/2019
41/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 41/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 07/10/2019
40/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 40/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 30/09/2019
39/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 39/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 23/09/2019
38/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 38/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 16/09/2019
37/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 37/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 09/09/2019
36/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 36/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 03/09/2019
35/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 35/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 26/08/2019
34/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 34/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 19/08/2019
33/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 33/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 12/08/2019
32/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 32/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 05/08/2019
31/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 31/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 29/07/2019
30/LTD/2019 Lịch trực tiếp công dân tuần 30/2019 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 22/07/2019