Lịch Tiếp công dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
43/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 43/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 15/10/2018
42/LCT Lịch trực, tiếp công dân tuần 42/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 15/10/2018
41/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 41/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 08/10/2018
40/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 40/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 01/10/2018
39/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 39/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 24/09/2018
38/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 38/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 17/09/2018
37/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 37/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 10/09/2018
36/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 36/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 03/09/2018
35/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 35/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 27/08/2018
34/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 34/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 20/08/2018
33/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 33/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 13/08/2018
32/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 32/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 06/08/2018
31/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 31/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 30/07/2018
30/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 30/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 23/07/2018
29/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 29/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 16/07/2018
28/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 28/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 09/07/2018
27/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 27/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 02/07/2018
26/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 26/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 25/06/2018
25/LTD Lịch trực, tiếp công dân tuần 25/2018 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Ngọc Lâm 18/06/2018
24/TDP Lịch tiếp công dân của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 11/06/2018